§ 37 Target -projektin toteutusajan jatkaminen lukiokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:3839/02.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

18.5.2020

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Anna Korhonen, puh. 044 430 9423, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio, puh. 050 330 2078, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lukiokoulutuksen johtaja on päättänyt 11.9.2018 (62 §), että Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa / Tampereen aikuislukiossa toteutetaan rahoituspäätöksen 26.6.2018 (dnro251/896/2018) mukainen Target - Tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta -projekti ajalla 12.9.2018-30.6.2020.

Projektia toteuttavat Tampereen kaupunki, Ahjolan kansalaisopisto, Tampereen aikuiskoulutussäätiö/Tampereen
aikuiskoulutuskeskus, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Kiipulasäätiö/ Kiipulan ammattiopisto.

Opetushallitus on 27.3.2020 verkkosivuilleen antamallaan ilmoituksella pidentänyt valtionavustus kotoutumisen edistämiseen 2018 (asianumero 896/2018) -avustusten käyttöaikaa automaattisesti kuudella (6) kuukaudella, kuitenkin siten, että avustuksen viimeinen käyttöpäivä on viimeistään 31.12.2020. https://www.oph.fi/fi/avustukset/koronaviruksen-vaikutukset-valtionavustustoimintaan. Target -hanke kuuluu tämän valtionavustuksen piiriin.

Valtionavustuksen käyttöajan jatkon johdosta, Target -hankkeen ohjausryhmässä on päätetty jatkaa hankkeen toimintaa seuraavasti:

  • Target- hankkeen toimijoista: Tredu (koordinoivana), Aikuislukio, Silta-Valmennusyhdistys ry, Ahjola, TAKK sekä Kiipula jatkavat toimintaansa 31.12.2020.
  • Tampereen kaupungin aikuisten sosiaalipalveluiden & Työllisyys ja -kasvupalveluiden osahankkeet päättyvät 30.6.2020 aiemman suunnitelman mukaisesti.

Elinvoima- ja kilpailukyky palvelualueen johtajan päätöksen 30.1.2020 § 19 perusteella lukiokoulutuksen johtaja päättää irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa / Tampereen aikuislukiossa toteutettavan Target - Tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta -projektin toimintaa jatketaan OPH:n 27.3.2020 ilmoittaman automaattisen jatkoajan mukaisesti 31.12.2020 asti. 

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Jorma Suonio

Organisaatiotieto

Tampere