§ 84 Yhteisöllinen opiskeluhuolto -projektin aiesopimuksen hyväksyminen Lukiokoulutus

Lataa  Kuuntele 

TRE:7064/02.04.01/2022

Päätöspäivämäärä

24.10.2022

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Laura-Leena Leiwo, puh. 041 730 7570, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto, puh. 040 187 4593, mari.aalto1@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Lempäälän kunta on laatinut aiesopimusesityksen. Aiesopimuksessa sovitaan osallistumisesta Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen paikallisesti Lempäälässä ja alueellisesti Pirkanmaalla -projektiin. Projektin tavoitteena on laatia kuntien yhteistyönä Koulutuksen järjestäjän yhteisöllisen opiskeluhuollon laatukäsikirja kuntien ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhdyspinnassa (sis. seuranta ja arviointi). Lisäksi edistetään Pirkanmaan koulutuksen järjestäjien alueellisen yhteisöllisen opiskeluhuollon verkoston luomista sekä siihen liittyvää eri toimijoiden systemaattista koulutus ja sparrauskokonaisuutta.

Projektille haetaan rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön Valtion erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuodelle 2023 rahoitushausta. Tampereen kaupunki/Tampereen kaupungin lukiokoulutus on mukana Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen paikallisesti Lempäälässä ja alueellisesti Pirkanmaalla -projektin hakemuksessa osatoteuttajana.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen päätökseen 16.6.2022 § 69 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.8.2022 alkaen.)

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin/Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja Lempäälän kunnan välinen Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen paikallisesti Lempäälässä ja alueellisesti Pirkanmaalla -projektin aiesopimus.

Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto

Organisaatiotieto

Tampere