§ 54 Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen -​projektin toteuttaminen lukiokoulutuksessa

Lataa  Kuuntele 

TRE:542/02.04.01/2023

Päätöspäivämäärä

23.5.2023

Päätöksen tekijä

Lukiokoulutuksen johtaja, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Kehittämispäällikkö Laura-Leena Leiwo, p. 041 730 7570, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto, p. 040 187 4593, mari.aalto1@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on hakenut Opetus-​ ja kulttuuriministeriöltä 26.10.2022 erityisavustusta yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuodelle 2023. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on ollut mukana hakemuksessa yhdessä Tampereen kaupungin lukiokoulutuksen ja perusopetuksen kanssa.

Opetus-​ ja kulttuuriministeriö on 20.12.2022 (OKM/1572/520/2022) myöntänyt Tampereen kaupungille valtion erityisavustusta 261 577 euroa yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen vuodelle 2023. Yhteisöllisen oppilashuollon ennaltaehkäisevän tuen erityisavustusta myönnetään enintään 70 % kokonaismenoista,​ joten omarahoitusosuus on vähintään 30 %.

Myönnetyllä avustuksella edistetään yhteisöllistä opiskeluhuoltoa esi-​ ja perusopetuksessa,​ lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Avustuksen käyttöaika on 1.1.2023 - ​31.12.2023. Opetus-​ ja kulttuuriministeriö on päättänyt 13.3.2023 OKM/1572/520/2022 jatkaa avustuksen käyttöaikaa 31.7.2024 asti,​ jotta avustuksen saajilla olisi riittävästi aikaa toteuttaa avustuksella toteutettavat toimenpiteet. Projektia hallinnoi Tampereen kaupungin perusopetus ja hankkeen toteuttamisessa ovat mukana Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä Tampereen kaupungin lukiokoulutus. 

Projektin kokonaiskustannusarvio on 373 681 euroa. Lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaisbudjetista on 44 841 euroa,​ josta valtionavustuksen osuus on 31 389 euroa. Lukiokoulutuksen omarahoitusosuus on 13 452 euroa.

Lukiokoulutuksen johtajan päätöksen 10.1.2023 (3 §) mukaan projektin vastuullisella hoitajalla on tilausoikeus projektin kustannusarvion puitteissa. Kustannusten hyväksymisessä noudatetaan lukiokoulutuksen johtajan päätöksiä hyväksymisoikeuksista. 

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon  pysyväismääräystä ja projektiohjeistusta. 

Lukiokoulutuksen johtajan päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

Päätös

Tampereen kaupungin lukiokoulutuksessa toteutetaan rahoituspäätöksen OKM/1572/520/2022 (21.12.2022) sekä erityisavustuksen käyttöajan pidentämisen (13.3.2023) -​päätöksen mukainen Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisen ja kehittämisen -​projekti ajalla 1.1.2023 - 31.7.2024. 

Projektin kokonaiskustannusarvio on 373 681 euroa. Lukiokoulutuksen osuus projektin kokonaisbudjetista on 44 841 euroa,​ josta valtionavustuksen osuus on 31 389 euroa. Lukiokoulutuksen omarahoitusosuus on 13 452 euroa.

Projektin vastuullinen hoitaja nimetään myöhemmin.

Projektin taloushallinnon yhteyshenkilöksi nimetään projektipalvelusihteeri Sirpa Laaksonen.

Projektin taloushallinnon yhteyshenkilön esihenkilönä toimii hänen vakituinen esihenkilönsä.  

Projektin kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134107,​ ja projektin PRR-​tunnus on H1340_233_01_02_31.

Allekirjoitus

Lukiokoulutuksen johtaja Mari Aalto

Organisaatiotieto

Tampere