§ 6 Tampereen Taidemuseon Passepartout-leikkurin pienhankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5269/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

31.10.2023

Päätöksen tekijä

Museonjohtaja, Tampereen taidemuseo

Valmistelijan yhteystiedot

vs. Kokoelmapäällikkö Aki Pohjankyrö, puh.040 176 1145,​ etunimi. sulunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Selma Green,​ puh.040 689 3800,​ etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen taidemuseo on pyytänyt tarjousta kolmelta toimittajalta passepartout-leikkurista (ns. aukkopahvin leikkuri kehystystöihin). Museolle on myönnetty erillinen investointimääräraha laitteen hankintaan.

Perusteena hankinnalle on, että museon käytössä oleva vanha leikkuri on tullut käyttöikänsä päähän ja se on uusittava, mm. ohjelmistoa ei enää päivitetä eikä vanha leikkuri sovellu moniaukkoleikkauksiin, joita erityisesti Muumimuseon säännöllisesti päivitettävissä ripustuksissa tarvitaan. Leikkuria hyödynnetään myös kaupungin tiloihin sijoitettavan Tampereen kaupungin taidekokoelman kehystysten ja ripustusten toteuttamisessa.

Hankinnan kriteereiksi määriteltiin laitteen mahdollisuus leikata moniaukollisia pahveja sekä hintataso. Lisäksi tarkasteltiin helppokäyttöisyyttä, ylläpidettävyyttä ja tarjottavaa koulutusta.

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta toimittajilta ja seuraavista laitteista:

· GUNNAR AG / Gunnar AiOX Hybrid XL yhteyshenkilö Thomas Schwarz (t.schwarz@gunnar-int.com)

· WIZARD CUTTERS / Wizard Z1 yhteyshenkilö Petra Letson (petra.letson@wizardcutters.com)

· VALIANI / Valiani Maximus 160 Tarjousta pyydetty valmistajan verkkosivujen e-lomakkeen kautta 25.8.2023. mistä saatu automaattinen vahvistus sähköpostiin. Tarjousta pyydetty valmistajalta uudelleen 15.9.2023 sähköpostitse.

Perustuen laitteiden ominaisuuksiin ja hintaan esitetään, että Tampereen taidemuseo hankkii leikkurin Gunnar AG:lta tarjouksen mukaisesti. Laite soveltuu paineistustoimintonsa vuoksi moniaukkopahvien leikkaamiseen, joka on museon näyttelytoiminnan kannalta tärkeä ominaisuus. Hintataso on samalla tasolla kilpailevan Wizard Cuttersin tarjouksen kanssa, ja Gunnarin leikkuri on käyttöliittymältään ja ominaisuuksiltaan kilpailevaa Wizard Cuttersin tuotetta kehittyneempi niiltä osin, kuin sitä museotyössä tarvitaan. Lisäksi Gunnarin leikkuriin voidaan hankkia ohjaustietokone toimittajariippumattomasti, jolloin tilaaja ei ole sidottu vain yhteen toimittajaan, mikä parantaa ylläpidettävyyttä, käyttöikää ja vähentää toimittajariippuvuudesta syntyviä riskejä esimerkiksi huoltojen toimitusaikojen ja hintatason suhteen.

Wizard Cuttersin tarjoama leikkuri ei ominaisuuksiltaan ja käyttöliittymältään vastaa Gunnarin leikkuria eikä sovellu moniaukkopahvien leikkaamiseen. Wizard Cutters ei tässä hintaluokassa tarjonnut laitetta, joka täyttäisi moniaukkopahvien leikkaamisen vaatimuksen. Lisäksi Wizard Cutters vaatii ohjaustietokoneen hankinnan suoraan heiltä, kun taas Gunnarin leikkurille voidaan hankkia toimittajariippumaton ohjaustietokone. Wizard Cuttersin tarjouksen kokonaishinta on 4000 euroa Gunnaria edullisempi, mutta tässä hintaluokassa ero ei ole merkittävä.

Valiani ei jättänyt tarjousta määräaikaan 15.10.2023 mennessä (1kk viimeisestä tarjouspyynnöstä).

Hankinnan ennakoitu arvo neljän vuoden arviossa ei ylitä hankintalain määrittelemiä kynnysarvoja. Arvioidut jatkotilaustarpeet (mm. laitteen huolto- ja koulutustarpeet) seuraavalta neljältä vuodelta, perustuen aiemman laitteen käyttöön, jäävät alle 10 000 euron. Gunnar AG:n leikkurin vaatima ohjaustietokone voidaan tilata Tampereen kaupungin sopimustoimittajalta ja sen hinnaksi arvioidaan n. 1500 euroa.

Päätösvallan peruste: Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §, palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi, sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan päätös 30.6.2023 § 58

Päätös

Hyväksytään Gunnar AG:lta tarjous leikkurista (DE 250055866) kokonaishankinta hintaan 34 570 euroa + alv. Kustannukset maksetaan investointi prr:lta.

Sopimus hankinnasta syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoituksella.

Allekirjoitus

Museonjohtaja Selma Green