§ 4 Tampereen taidemuseon ja Oy Moomin Characters Ltd:n sopimus Muumitalon kuvausoikeuksista ja kuvamateriaalin käytöstä

Lataa  Kuuntele 

TRE:4775/12.03.02/2023

Päätöspäivämäärä

29.9.2023

Päätöksen tekijä

Museonjohtaja, Tampereen taidemuseo

Lisätietoja päätöksestä

Museonjohtaja Selma Green, puh.040 689 3800, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen taidemuseolla ja Oy Moomin Characters Ltd:lla on tarve sopia Muumimuseon kokoelmiin kuuluvan Muumitalon (inv. nro M-1112) valo- ja videokuvaamisesta sekä kuvauksesta syntyvän, tekijänoikeuden ja omistajaoikeuden alaisen aineiston molemmin-puolisesta käytöstä ja säilyttämisestä sekä käytön seurauksena syntyvien tuotteiden käytöstä ja yhteiskäytöstä.

Sopimusluonnos on liitteenä.

Päätösvallan peruste: Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §, palvelualueen johtajan toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi, sivistyspalvelujen palvelualueen johtajan päätös 30.6.2023 § 58

Päätös

Päätetään hyväksyä Tampereen taidemuseon ja Oy Moomin Characters Ltd:n sopimus Muumitalon kuvausoikeuksista ja kuvamateriaalin käytöstä.

Allekirjoitus

Museonjohtaja Selma Green