§ 6 Avoterapiapalvelujen hankinta v. 2021- 2022

Lataa  Kuuntele 

TRE:570/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

2.2.2021

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, sairaalapalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha Vasala, puh. 040 565 0338, juha.vasala@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Merja Jamalainen, puh. 040 806 3642, merja.jamalainen@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki kilpailutti laitoskuntoutuspalvelut vuoden 2020 lopussa. Kilpailutuksen voitti Tammenlehvä Oy (Hankintasopimus laitoskuntoutuspalvelujen hankinnasta 5439/2020). Kilpailutukseen sisältyi erikseen sovittava mahdollisuus hankkia kuntoutusjakson jälkeisiä avoterapiapalveluja, joilla mahdollistetaan asiakkaan nopeampi kotiutus ja jatketaan yksilökohtaista kuntoutusta kotiutumisen jälkeen.

Sairaalapalvelujen palveluryhmä hankkii kuntoutusjakson jälkeisiä avoterapiapalveluja hankintasopimuksen sopimuskauden ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022. Hankinnan osalta sovelletaan laitoskuntoutuspalvelujen hankintaa koskevan sopimuksen (5349/2020) ehtoja. Palveluja hankintaan yhteensä enintään 20 000 eurolla kalenterivuosittain ja kustannukset maksetaan suorituspaikalta 122985. Hankittavat palvelut ja niiden hinnat 31.12.2022 asti ovat seuraavat:

  • Yksilöterapia 60 minuuttia vastaanotolla/etäyhteydellä/kotikäyntinä 72 euroa / hoitokerta
  • Yksilöterapia 45 minuuttia vastaanotolla/etäyhteydellä/kotikäyntinä 54 euroa / hoitokerta


 Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan päätökseen 31.12.2020 §81, toimintasäännön liitteen delegointimatriisi.

Päätös

Hankitaan avoterapiapalveluja Tammenlehvä Oy:ltä hankintasopimuksen sopimuskauden ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022. Palveluja hankintaan yhteensä enintään 20 000 eurolla kalenterivuosittain ja kustannukset maksetaan suorituspaikalta 122985.

Sopimus tulee voimaan, kun sitä koskeva päätös on saanut lainvoiman. Päätös sitoo kaupunkia vasta kun hankintasopimus on allekirjoitettu. 

Allekirjoitus

Lauri Seinelä, vs. palvelujohtaja, hallintoylilääkäri

Organisaatiotieto

Tampere