§ 34 Oriveden vuodeosaston hoitajakutsujärjestelmän uusimisen kustannusten maksaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4528/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

14.6.2021

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, sairaalapalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha Vasala, puh. 040 565 0338, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja Sanna Määttänen, puh. 040 806 3669, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja on tehnyt päätöksen sopimuksen (4528/2021) allekirjoittamisesta Tunstall Oy:n kanssa koskien Oriveden vuodeosaston hoitajakutsujärjestelmän uusimista. Oriveden terveyskeskuksessa on käytössä Oriveden kaupungin Tunstall Oy:ltä hankkima hoitajakutsu-​ ja henkilöturvajärjestelmä, joka pitää päivittää ja uusia soveltuvin osin vastaamaan nykytarvetta.

Tietohallintojohtajan tekemän päätöksen mukaisesti Sairaalapalvelujen palveluryhmässä tulee tehdä erillinen päätös hoitajakutsujärjestelmän uusimisesta aiheutuvien kustannusten maksamisesta.

Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan päätökseen 31.12.2021, § 81 toimintasäännön liitteen delegointimatriisi.

 

 

Päätös

Oriveden vuodeosaston hoitajakutsujärjestelmän uusimisesta aiheutuva perustamiskustannus 29 940 euroa ja ylläpitomaksu 624,​39 euroa/kk maksetaan kustannuspaikalta 122984. Sopimuskauden aikaiset ylläpitomaksut ovat yhteensä 22 478 euroa ja kokonaiskustannus sopimuskauden aikana 52 418 euroa. Ilmoitetut kustannukset ovat arvonlisäverottomia.

Päätös sitoo Tampereen kaupunkia hoitajakutsujärjestelmän uusimista koskevan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

 

 

Allekirjoitus

Sanna Määttänen, palvelujohtaja, hallintoylilääkäri

Organisaatiotieto

Tampere