§ 205 Päätös laitoskuntoutuspalvelujen hankinnan optiokauden käyttöönotosta ja hinnankorotuksesta - Tammenlehväkeskus Oy

Lataa  Kuuntele 

TRE:5439/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

24.11.2022

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, sairaalapalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha Vasala, puh. 040 565 0338, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Vs. palvelujohtaja, hallintoylilääkäri Sanna Mäki, puh. 041 731 1007, etunimi.e.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Laitoskuntoutuksen palveluja on hankittu noin 80 vuodeosastopaikan verran kilpailutetulla ostopalvelusopimuksella Tammenlehväkeskus Oy:ltä. Vuodeosastokokonaisuuden ja hoitoketjun toiminnan kannalta Tammenlehväkeskus Oy:ltä hankittu paikkamäärä on ollut merkittävä. Hankinnan varsinainen sopimuskausi päättyy 31.12.2022. Hankintaan sisältyy mahdollisuus toistaiseksi voimassa olevan optiokauden käyttöönottoon.

Merkittävästi kohonneiden tuotantokustannusten vuoksi Tammenlehväkeskus Oy:n hinnankorotusesitys vuodelle 2023 ylitti Tampereen kaupungin neuvotteluvaltuuden, joten hinnankorotusesityksen käsittely siirtyi vuoden 2023 palvelujen järjestämisestä vastaavan Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tammenlehväkeskus Oy:n välisiin neuvotteluihin. Neuvottelujen lopputuloksena 1.1.2023 voimaan tuleva hoitopäivähintojen korotus on keskimäärin 26,8 %. 80 vuodeosastopaikan mukaan laskettuna hoitopäivähintojen korotuksen eurovaikutus on yhteensä 2 070 000 euroa vuonna 2023.

Korotuksen jälkeen palvelujen hoitovuorokausihinnat 1.1.2023 alkaen seuraavat:

  • Erikoissairaanhoidon jatkokuntoutus     320 euroa
  • Neurologinen kuntoutus                          384 euroa
  • Ortopedinen kuntoutus                            347 euroa


Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan päätökseen 31.12.2020, § 81 toimintasäännön liitteen delegointimatriisi.

 

Päätös

Otetaan käyttöön laitoskuntoutuksen palvelujen hankintaa (5439/2020) koskevan sopimuksen optiokausi 1.1.2023 alkaen ja korotetaan sopimuksen yksikköhintoja Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tammenlehväkeskus Oy:n kanssa saavutetun neuvottelutuloksen perusteella keskimäärin 26,8 % 1.1.2023 alkaen.

Allekirjoitus

Vs. palvelujohtaja, hallintoylilääkäri Sanna Mäki

Organisaatiotieto

Tampere