§ 1 Sairaalapalvelujen palveluryhmän menojen ja tulojen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:20/02.05.00/2021

Päätöspäivämäärä

20.1.2021

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, sairaalapalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Vs.palvelujohtaja hallintoylilääkäri Lauri Seinelä, p. 040 806 3669, lauri.seinela@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Merja Jamalainen, puh. 040 806 3642, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin hallintosääntö 38 §:n mukaan palveluryhmän johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy palveluryhmän menot ja tulot.

Päätös

Palvelujohtaja hyväksyy sairaalapalvelujen palveluryhmän menot ja tulot alla mainittujen kustannuspaikkojen osalta sekä määrää hyväksyjistä sitä seuraavasti:

Hallinto ja yhteiset:
122970 Sairaalapalvelujen yhteiset
Vs.palvelujohtaja Lauri Seinelä

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut:
122971 PSHP- erikoissaairaanhoidon palvelut
122972 PSHP:n ensihoitopalvelut
122973 Muut sairaala- ja kuntoutuspalvelut
122974 Oriveden sairaala- ja kuntoutuspalvelut
Vs. palvelujohtaja Lauri Seinelä

Kuntoutus:
122975 Kuntoutus yhteiset
Hoitotyön päällikkö Sirpa Antinmaa

122990 Kuntoutuksen lääkäripalvelut
Vs. palvelujohtaja Lauri Seinelä

Rauhaniemen sairaala:
122976 Rauhaniemen kuntoutusosasto S24
122977 Rauhaniemen kuntoutusosasto S25
122978 Rauhaniemen kuntoutusosasto S36
122986 Kuntoutuksen terapiapalvelut
122987 VIP-henkilöstö
Ylilääkäri Leonid Ackerman ja hoitotyön päällikkö Sirpa Antinmaa

Hatanpään sairaala:
122979 HASA:n kuntoutusosasto U3
122980 HASA:n kuntoutusosasto V3
122981 Arviointi- ja kuntoutusosasto
122982 Mobiilihoitajat
122983 Kotiutustiimi
122988 Geriatrian poliklinikka
Ylilääkäri Leonid Ackerman ja hoitotyön päällikkö Sirpa Antinmaa

Hatanpään puistosairaala:
122960 Psykogeriatrisen yhteiset
122961 Psykogeriatrinen kuntoutusosasto U1PG
122963 Psykogeriatrinen kuntoutusosasto U2PG
Ylilääkäri Leonid Ackerman ja hoitotyön päällikkö Sirpa Antinmaa

Orivesi:
122984 Oriveden kuntoutusosasto
Vs. palvelujohtaja Lauri Seinelä ja hoitotyön päällikkö Sirpa Antinmaa

Ostopalvelut:
122985 Kuntoutuksen ostopalvelut
122989 Oriveden kuntoutuksen ostopalvelut
Vs. palvelujohtaja Lauri Seinelä

Edellä mainittujen menojen ja tulojen hyväksyjien estyneenä ollessa menot ja tulot hyväksyy heidän varahenkilönsä.

Menojen ja tulojen hyväksyjien on noudatettava Tampereen kaupungin hallintosääntöä ja taloudenhoidon pysyväismääräyksiä.

Allekirjoitus

Vs. palvelujohtaja, hallintoylilääkäri Lauri Seinelä

Organisaatiotieto

Tampere