§ 3 Sairaalapalvelujen palveluryhmän tilausoikeudet

Lataa  Kuuntele 

TRE:17/02.05.00/2021

Päätöspäivämäärä

20.1.2021

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, sairaalapalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Vs. palvelujohtaja Lauri Seinelä, p. 040 517 7389, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Merja Jamalainen, puh. 040 806 3642, etunimi. sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa, kohta 4 ja päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle kohta 14.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasäännön liitteellä on hankintaoikeus delegoitu palvelujohtajalle, kehittämisjohtajalle (virka) ja suunnittelujohtajalle. Hankintaoikeus käsittää oikeuden tehdä ja allekirjoittaa myös hankintasopimus.

Tilausoikeudella tarkoitetaan oikeutta tehdä tilauksia määrärahojen puitteissa kilpailutetulta (tai poikkeustapauksissa suorahankinnan kautta valitulta) toimittajalta, jonka kanssa on tehty hankintasopimus.

Kaikkien tilausten tulee tapahtua palvelu- ja vuosisuunnitelmien mukaisesti määrärahojen puitteissa ja kaikissa tilauksissa on noudatettava hankintalainsäädäntöä, talouden hoidon pysyväismääräyksiä ja hankintaohjetta.

Päätös

Vahvistan sairaalapalvelujen palveluryhmän tilausrajat seuraavasti:

Sairaalapalvelujen hallinto ja yhteiset:

122970 Sairaalapalvelujen yhteiset
Johdon assistentti Merja Jamalainen 1 500 euroa

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut:

122971 PSHP- erikoissairaanhoidon palvelut
122972 PSHP:n ensihoitopalvelut
122973 Muut sairaala- ja kuntoutuspalvelut
122974 Oriveden sairaala- ja kuntoutuspalvelut
Suunnittelupäällikkö Juha Vasala 6 000 euroa

Kuntoutus:

122975 Kuntoutus yhteiset
Hoitotyön päällikkö Sirpa Antinmaa 6 000 euroa

122990 Kuntoutuksen lääkäripalvelut
Ylilääkäri Leonid Ackerman 6 000 euroa

Rauhaniemen sairaala:

122976 Rauhaniemen kuntoutusosasto S24
122977 Rauhaniemen kuntoutusosasto S25
122978 Rauhaniemen kuntoutusosasto S36
122986 Kuntoutuksen terapiapalvelut
122987 VIP- henkilöstö
Hoitotyön päällikkö Sirpa Antinmaa 6 000 euroa

Hatanpään sairaala:

122979 HASA:n kuntoutusosasto U3
122980 HASA:n kuntoutusosasto V3
122981 Arviointi- ja kuntoutusosasto
122982 Mobiilihoitajat
122983 Kotiutustiimi
122988 Geriatrian poliklinikka
Hoitotyön päällikkö Sirpa Antinmaa 6 000 euroa

Hatanpään puistosairaala:

122960 Psykogeriatrisen yhteiset
122961 Psykogeriatrinen kuntoutusosasto U1PG
122963 Psykogeriatrinen kuntoutusosasto U2PG
Hoitotyön päällikkö Sirpa Antinmaa 6 000 euroa

Orivesi:

122984 Oriveden kuntoutusosasto
Hoitotyön päällikkö Sirpa Antinmaa 6 000 euroa

Ostopalvelut:

122985 Kuntoutuksen ostopalvelut
122989 Oriveden kuntoutuksen ostopalvelut
Suunnittelupäällikkö Juha Vasala 6 000 euroa

Allekirjoitus

Vs. palvelujohtaja, hallintoylilääkäri

Organisaatiotieto

Tampere