§ 13 Vuokralääkäriresurssin hankinta Mehiläinen Oy:ltä

Lataa  Kuuntele 

TRE:1799/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

10.3.2021

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, hallintoylilääkäri, sairaalapalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Juha Vasala, puh. 040 565 0338, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja Lauri Seinelä, puh. 040 806 3669, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sairaalapalvelujen vuodeosastojen lääkärivakansseista yhteensä viisi osastonlääkärin vakanssia on täyttämättä. Osastonlääkärin vakanssi on ollut haettavana vuoden 2020 joulukuusta alkaen ja tänä aikana tuli ainoastaan yksi hakemus. Tästä syystä lääkärivajetta paikataan tilapäisesti vuokraamalla lääkäriresursseja Mehiläinen Oy:ltä 3.5 – 26.9.2021 väliselle ajalle kesäajan toiminnan mahdollistamiseksi.

Palvelu laskutetaan tuntihinnalla, joka on 105 euroa (ALV. 0). Hankinnan arvioitu kokonaisarvo sopimuskauden aikana on yhteensä 88 000 euroa (ALV. 0).

Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen johtajan päätökseen 31.12.2020, § 81 toimintasäännön liitteen delegointimatriisi.

 

Päätös

Sopimus vuokralääkäriresurssin hankinnasta tehdään esityksen mukaisesti Mehiläinen Oy:n (y-tunnus 1723156-9) kanssa.

Sopimus sisältää kahden vuokralääkärin työpanoksen. Toisen lääkärityöpanoksen viikkotuntimäärä on 30,6 tuntia ja sopimuskausi tämän resurssin osalta on 3.5. – 18.7.2021. Toisen lääkärityöpanoksen viikkotuntimäärä on 38,25 tuntia ja sopimuskausi tämän resurssin osalta on 3.5 – 6.6.2021 ja 2.8 – 26.9.2021. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo sopimuskauden aikana on yhteensä 88 000 euroa.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 122990.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova, kun hankintasopimus on allekirjoitettu ja päätös on saanut lainvoiman.

 

Allekirjoitus

Lauri Seinelä, vs. palvelujohtaja, hallintoylilääkäri

Organisaatiotieto

Tampere