§ 20 Erikoislääkärin määräaikaisen viran täyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1119/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

2.3.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Ylilääkäri Kati Myllymäki, puh. 040 801 6905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen, puh. 050 516 4018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Määräaikainen erikoislääkärin virka on julistettu haettavaksi KuntaRekryssä 07.02.2020. Hakuaika oli 07.02. - 20.02.2020.

Virka on määräaikainen ajalle 02.03. - 31.12.2020 ja osatyöaikainen 50% täydestä viikkotyöajasta. Määräaikaisuuden peruste SAP 39 erillinen määräaikainen tehtävä.

Virkaa haki määräajassa yksi henkilö, joka täytti kelpoisuusvaatimukset.

Työterveyshuollon erikoislääkäri *********on tehtävään soveltuva.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 7 § (Terveydentilaa koskeva selvitys) ja 8 § (Koeaika)

Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintasäännön (29.1.2020 §10) liitteen delegointimatriisiin.

Päätös

Työterveyshuollon erikoislääkäri *********otetaan määräaikaiseen erikoislääkärin virkaan viiden (5) kuukauden koeajalla.

Viranhoitopaikka palvelussuhteen alkaessa: Aikuisten terveystarkastukset ja -neuvonta, Toike-palvelu.

Valinta on ehdollinen. Valitun tulee 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan toimittaa hyväksyttävä lausunto terveydentilan tarkastuksesta uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen

Organisaatiotieto

Tampere