§ 15 Hoituki®-ohjelmiston hankinta vastaanottotoimintaan

Lataa  Kuuntele 

TRE:549/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

3.2.2021

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaisylilääkäri Jukka Karjalainen, puh. 040 639 7859, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Maarit Ahopelto, puh. 040 806 3506, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin vastaanottotoiminnan terveysasemien ja terveyspalvelujen neuvonnan käyttöön hankitaan Hoituki®-ohjelmisto.  Ohjelmisto on tarkoitus ottaa käyttöön kahdeksalla terveysasemalla ja terveyspalvelujen neuvonnassa. Hankinta ei kata ostopalveluterveysasemia.

Hoidon tarpeen arviointi perustuu lakiin ja on keskeinen elementti potilaan asian selvittelyssä. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi aina tilanteen yhteydenoton perusteella ja tekee tarvittavan jatkosuunnitelman ja hoitoon ohjauksen. Palvelutarve on kasvanut suuresti monesta tekijästä johtuen ja hoidolta vaaditaan yhä enemmän vaikuttavuutta ja myös kustannustehokkuutta. Jotta pystymme palvelemaan potilaita yhtä aikaa sekä laadukkaasti että nopeasti, tulee hoidon tarpeen arviointiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Hoidon tulisi olla laadukasta ja julkisesti rahoitettuna tasapuolista, asian vaatiman tarpeen mukaista. On myös organisaation etu, että asiat hoidetaan tietyissä tilanteissa tietyllä tavalla.

Hoituki on suomalaisen Doctamed Oy:n tuote, joka on tarkoitettu etenkin perusterveydenhuollon ensilinjan kontaktien yhteydessä tehtävän hoidon tarpeen arvion tueksi. Ohjelmiston avulla ammattilainen pystyy jäsentämään selvitettävää asiaa laadukkaammin, nopeammin ja samalla ammatillista osaamistaan lisäten. Myös kirjaamiseen saadaan tukea. Lisäksi käyttöön tulee erilaisia lomakkeita ja laskureita, jotka ovat avuksi potilaan asian selvittelyssä. Ohjelmisto soveltuu myös pitkäaikaissairauksien seurannan tueksi ja siihen voidaan tehdä muutoksia esimerkiksi paikalliset hoitokäytännöt huomioiden. Hallintaoikeudet myönnetään sovituille oman tuotannon edustajille. Ohjelmisto saadaan kaikkien terveysasemilla työskentelevien ammattilaisten käyttöön. 

Kustannukset ovat noin 10 000 euroa (alv 0) / vuosi ja ne maksetaan vastaanottotoiminnan kustannuspaikoilta.

Esitetään hankittavaksi Hoituki®-ohjelmisto Doctamed Oy:ltä (Y-tunnus: 2977176-5).

Sopimuskausi on voimassa toistaiseksi ja alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta.

Hankintasopimuksen kohteena on Doctamed Oy tuottaa ohjelmistopalvelua vastaanottotoiminnan terveysasemilla ja terveyspalvelujen neuvonnassa. Hankinta ei kata ostopalveluterveysasemia.

Hankinnan arvonlisäveroton arvon noin 10 000 euroa/vuosi. Hankinnasta tehdään erillinen sopimus molemmille osapuolille omansa.

Kustannukset maksetaan vastaanottotoiminnan eri kustannuspaikoilta.

Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintasäännön (31.12.2020 § 81) liitteen delegointimatriisiin. 

Päätös

Sopimus Hoituki®-ohjelman hankinnasta vastaanottopalveluihin tehdään esityksen mukaisesti Doctamed Oy:n (Y-tunnus: 2977176-5) kanssa.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä sitoumuksetta noin 10 000 euroa /vuosi.

Doctamed Oy laskuttaa lisenssimaksun kerran vuodessa tammikuussa. Kustannukset maksetaan vastaanottotoiminnan kustannuspaikoilta. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu. 

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen

Organisaatiotieto

Tampere