§ 148 Protetiikan erikoishammaslääkäripalvelujen hankinta suun terveydenhuoltoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:7709/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

22.12.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Emma Lindström, puh. 044 481 1125, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi, ylihammaslääkäri Suvi Korri, puh. 040 639 7264, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja, Eeva Torppa-Saarinen, puh. 050 516 4018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki tuottaa protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäritasoisia palveluita suun terveydenhuollon omassa toiminnassa Tampereen kaupungin asukkaille. Oma toiminta on ruuhkautunut ja tästä syystä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen vastaanottopalvelujen palveluryhmä on kysynyt tarjousta JJ DENT Oy:ltä (Y-tunnus 2146357-3) protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäritasoisten palvelujen tuottamisesta.

Hankintasopimuksen kohteena on protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäritasoisten palvelujen tuottaminen palveluntuottajan tiloissa Tampereen kaupungin suun terveydenhuoltoon 10-20 potilaalle. Palveluntuottajan tilat sijaitsevat osoitteessa Soppeentie 2B 13, 33470 Ylöjärvi.

Sopimuskausi alkaa 04.01.2021 ja päättyy 30.06.2021.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä sitoumuksetta noin 30 000 euroa/sopimuskausi. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Kustannukset laskutetaan kustannuspaikalta 122900.

Esitetään hankittavasti JJ DENT Oy:ltä (Y-tunnus 2146357-3) protetiikan erikoishammaslääkäripalveluja Tampereen kaupungin suun terveydenhuoltoon ajalla 04.01.2021 - 30.06.2021.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista.

Palveluryhmän palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan päätökseen  29.1.2020 §10, toimintasäännön delegointimatriisi.

Päätös

Sopimus protetiikan erikoishammaslääkäripalvelujen hankinnasta tehdään esityksen mukaisesti JJ DENT Oy:n (Y-tunnus 2146357-3) kanssa.

Sopimuskausi alkaa 04.01.2021 ja päättyy 30.06.2021.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä sitoumuksetta noin 30 000 euroa/sopimuskausi. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Kustannukset laskutetaan kustannuspaikalta 122900.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen

Organisaatiotieto

Tampere