§ 12 Sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelun hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:886/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

31.1.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Ylilääkäri Kati Myllymäki, puh. 040 801 6905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen, puh. 050 516 4018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelu tullaan kilpailuttamaan vuoden 2020 aikana ja tavoitteena on, että uuden kilpailutuksen sopimuskausi alkaisi 1.10.2020 alkaen.

Esitetään hankittavaksi sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelu suorahankintana Diktamen Oy:ltä (Y-tunnus 2106590-3) Tampereen kaupungin vastaanottopalvelujen vastaanottotoimintaan ajalle 1.2.2020 - 30.9.2020.

Suorahankinnan peruste: Hankintalaki 40 § kohta 4) ”sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi”

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 122519.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

 

Päätös

Sopimus sanelunpurku- ja tekstinkäsittelypalvelun hankinnasta tehdään esityksen mukaisesti Diktamen Oy:n (Y-tunnus 2106590-3) kanssa.

Sopimuskausi on 01.02.2020 - 30.9.2020.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo sopimuskaudella noin 160 000 euroa.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

 

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen

Organisaatiotieto

Tampere