§ 102 Sosiaalityöntekijän viran tayttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4517/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

1.9.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Hoitotyön päällikkö Birgit Aikio, puh. 040 801 6175, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen, puh. 050 516 4018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka on julistettu haettavaksi Tampereen kaupungin sekä Työ- ja elinkeinotoimiston internetsivuilla, Kuntarekryssä, LinkedInissä, Twitterissä, Facebookissa ja Aamulehdessä sekä Helsingin Sanomissa. Hakuaika oli 30.07. - 14.08.2020.

Virkaa haki määräajassa yhdeksän (9) henkilöä. Hakijoista kaikki täyttivät kelpoisuusvaatimukset.

Kun otetaan huomioon koulutuksen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastatteluissa saatu vaikutelma ja laadittu arvio soveltuvuudesta tehtävään, hakijoista yhteiskuntatieteiden maisteri Marju Tuominen-Tolonen on tehtävään soveltuvin.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 7 § (Terveydentilaa koskeva selvitys) ja 8 § (Koeaika)

Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan päätökseen 29.1.2020 § 10, toimintasäännön liitteen delegointimatriisiin.

Päätös

Yhteiskuntatieteiden maisteri, Marju Tuulikki Tuominen-Tolonen otetaan sosiaalityöntekijän virkaan kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Viranhoitopaikka palvelussuhteen alkaessa: Aikuisten terveystarkastukset ja -neuvonta (Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyt).

Valinta on ehdollinen. Valitun tulee 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan toimittaa hyväksyttävä lausunto terveydentilan tarkastuksesta uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen

Organisaatiotieto

Tampere