§ 101 Suuhygienistipalvelun hankinta Tampereen kaupungin suun terveydenhuoltoon, pienhankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5469/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

1.9.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen, puh. 040 516 4018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Päätös suuhygienistipalvelujen hankinnasta Tampereen kaupungin suun terveydenhuoltoon on tehty johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelujen päällikkö päätöksellä 5.9.2019 § 49 ajalle 1.9.2019 - 31.8.2020. Päähankintasopimukseen on liittyneet mukaan erillisillä palvelukohtaisilla liittymissopimuksilla kuusi (6) palveluntuottajaa; PlusTerveys TempoDent Oy (Y-tunnus: 2630918-8), Coronaria Hammasklinikka Oy (Y-tunnus: 2207193-4), Hammaslääkäripalvelu Hymysuu Oy (Y-tunnus: 0735894-5), Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus: 1093863-3), Mehiläinen Oy (Y-tunnus: 1927556-5)  ja SmilePower Oy/SmileSpa (Y-tunnus: 2761496-9). 

Kyseessä on Tampereen kaupungin järjestämä aikuishammaslääkäripalvelussa todetun suuhygienistin käyntitarve. Asiakkaat ovat parodontologisessa perushoidossa Tampereen kaupungin järjestämässä palvelussa hoidettuja, joille on hoitosuunnitelmaan ohjelmoitu ylläpitokäynti. Toimenpiteen SDA05 hinta 110 euroa.

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailutus aikuishammaslääkäri- ja suuhygienispalvelun hankinnasta on käynnissä. On tiedusteltu nykyisiltä palveluntuottajilta halukkuutta jatkaa suuhygienipalvelun tuottamista entisin ehdoin ja hinnoin kilpailutuksen ajan vuoden 2020 loppuun saakka. Halukkuutensa jatkaa ovat ilmaisseet muut paitsi Coronaria Hammasklinikka Oy (Y-tunnus: 2207193-4).

Edellä mainitun perusteella suuhygienistipalveluja esitetään hankittavaksi viiden (5) palveluntuottajan kanssa vuoden 2020 loppuun saakka kunnes kilpailutus on saatu päätökseen. Palveluntuottajat liittyvät hankintasopimukseen (pääsopimus) erillisillä palveluntuottajakohtaisilla liittymissopimuksilla. 

Palveluntuottajat:
PlusTerveys TempoDent Oy (Y-tunnus: 2630918-8)
Hammaslääkäripalvelu Hymysuu Oy (Y-tunnus: 0735894-5) 
Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus: 1093863-3) 
Mehiläinen Oy (Y-tunnus: 1927556-5) 
SmilePower Oy/SmileSpa (Y-tunnus: 2761496-9) 

Sopimuskausi 1.9.2020 - 31.12.2020 

Toimenpide hinta SDA05 110 euroa

Kustannuspaikka 122922

Hankinta alittaa kansallisen kynnysarvon.

Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan päätökseen 29.1.2020 § 10, toimintasäännön liitteiden delegointimatriiseihin.

Päätös

Sopimus suuhygienistipalvelun hankinnasta tehdään esityksen mukaisesti palveluntuottajien; PlusTerveys TempoDent (Y-tunnus 2630918-8), Hammaslääkäripalvelu Hymysuu Oy (Y-tunnus 0735894-5), Suomen Terveystalo Oy (Y-tunnus: 1093863-3), Mehiläinen Oy (Y-tunnus: 1927556-5) ja SmilePowerSpa Oy/SmileSpa (Y-tunnus 2761496-9) kanssa.

Sopimuskausi 1.9.2020 - 31.12.2020. 

Hankinnan arvo on yhteensä sitoumuksetta noin 50 000 euroa ja maksetaan kustannuspaikalta 122922.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova, kun sopimus on allekirjoitettu palveluntuottajan kanssa.

 

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen

Organisaatiotieto

Tampere