§ 118 Terveyskeskuslääkärin viran täyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4420/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

22.10.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Ylilääkäri Kati Myllymäki, puh. 040 801 6905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen, puh. 050 516 4018, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virat (8) on julistettu haettaviksi Tampereen kaupungin sekä Työ- ja elinkeinotoimiston internet -sivuilla, KuntaRekryssä ja Suomen Lääkärilehdessä, Mediuutisissa, Helsingin Sanomissa sekä Aamulehdessä. Hakuaika oli 26.08. – 21.09.2020.

Virkoja haki määräajassa viisi (5) henkilöä. Kaikki hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset.

Kun otetaan huomioon koulutuksen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastatteluissa saatu vaikutelma ja laadittu arvio soveltuvuudesta tehtävään, hakijoista lääketieteen lisensiaatti ********* on tehtävään soveltuva.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet - sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 7 § (Terveydentilaa koskeva selvitys) ja 8 § (Koeaika)

Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintasäännön (29.1.2020 §10) liitteen delegointimatriisiin.

Päätös

Lääketieteen lisensiaatti ********* otetaan terveyskeskuslääkärin virkaan kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Viranhoitopaikka palvelussuhteen alkaessa: Tammelakeskuksen terveysasema

Valinta on ehdollinen. Valitun tulee 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan toimittaa hyväksyttävä lausunto terveydentilan tarkastuksesta uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Palvelujohtajan 1. varahenkilö, ylilääkäri Kati Myllymäki

Organisaatiotieto

Tampere