§ 116 Vastaanottopalvelujen tulojen ja menojen hyväksyjät

Lataa  Kuuntele 

TRE:353/02.05.00/2020

Päätöspäivämäärä

15.10.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, johtava ylihammaslääkäri, vastaanottopalvelut

Lisätietoja päätöksestä

Johdon assistentti Maarit Ahopelto, puh. 040 806 3506, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin hallintosääntö 38 § Palveluryhmän menojen ja tulojen hyväksyminen. Palveluryhmän johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy palveluryhmän menot ja tulot.

Päätös

Palvelujohtaja hyväksyy vastaanottopalvelujen palveluryhmän menot ja tulot alla mainittujen kustannuspaikkojen osalta sekä määrää hyväksyjistä sitä seuraavasti: 

122022, 122032, 122001, 122402-405, 122411, 122413, 122510–554, 122560-566, 122900–903, 122921-929

Vastaanottotoiminta:

122001 Terveyspalvelujen neuvonta
122402 Toimenpide- ja konsultaatioyksikkö
122403 Tartuntatautien valvonta
122404 Infektioiden torjuntayksikkö
122405 Diabetesvastaanotto
122411 Psykologit ja psykiatriset sairaanhoitajat
122413 Ravitsemusterapia
122510 Yhteiset
122512 Aikuisten terveystarkastukset ja neuvonta
122513 Hoitotarvikepalvelu
122519 Terveysasemat yhteiset
122521 Lielahti
122525 Tipotie
122532 Kämmenniemi
122533 Linnainmaa
122534 Tammelakeskus
122541 Hervanta
122542 Kaukajärvi
122543 Hatanpää
122544 Tesoman hyvinvointikeskus jalkautuvat
122551 Avohuollon kuntoutus
122553 Rintamaveteraanien kuntoutus
122554 Apuvälineyksikkö
122560 Oriveden yhteiset
122561 Oriveden terveysasema
122562 Oriveden kuntoutus
122563 Oriveden hoitotarvikepalvelu
122564 Oriveden aikuisneuvonta
122565 Oriveden terveydenhuollon psykologit
122566 Oriveden ravitsemusterapia
Ylilääkäri Kati Myllymäki
Hoitotyön päällikkö Birgit Aikio

122411 Psykologit ja psykiatriset sairaanhoitajat, 122565 Oriveden terveydenhuollon psykologit
Johtava psykologi Merja Värri

122512 Aikuisten terveystarkastukset ja neuvonta, 122561 Oriveden terveysasema, 122563 Oriveden hoitotarvikepalvelu, 122564 Oriveden aikuisneuvonta
Osastonhoitaja Anna-Mari Alavillamo

122403 Tartuntatautien valvonta, 122404 Infektioiden torjuntayksikkö, 122405 Diabetesvastaanotto, 122513 Hoitotarvikepalvelu
Osastonhoitaja Tea Vatanen

122551 Avohuollon kuntoutus, 122553 Rintamaveteraanien kuntoutus, 122554 Apuvälineyksikkö, 122562 Oriveden kuntoutus, 122921 Lääkinnällinen kuntoutus
Kuntoutuspäällikkö Minna Talonen

122553 Rintamaveteraanien kuntoutus
Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi

Suun terveydenhuolto:

122900 Suun terveydenhuolto
Ylihammaslääkäri Suvi Korri
Ylihammäslääkäri Katri Palo

122901 Oriveden suun terveydenhuolto
Vastaava terveyskeskushammaslääkäri Merja Päiviö

Edellä mainittujen menojen ja tulojen hyväksyjien estyneenä ollessa menot ja tulot hyväksyy heidän varahenkilönsä.

Menojen ja tulojen hyväksyjien on noudatettava Tampereen kaupungin hallintosääntöä ja taloudenhoidon pysyväismääräyksiä.

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Eeva Torppa-Saarinen

Organisaatiotieto

Tampere