§ 513 Jälkihuoltonuoren päihdekuntoutuksen suorahankinta Rehab365 Rymättylän yksiköstä

Lataa  Kuuntele 

TRE:414/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

23.11.2022

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä Emilia Tuominen, puh. 041 730 8855, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Toimistosihteeri Tiina Sopanen, puh. 040 505 8696, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hankinnan kohteena on jälkihuoltonuoren päihdekuntoutus jälkihuollon tukitoimena tamperelaiselle asiakkaalle Rehab365 (Y-tunnus 3112226-2) Rymättylän yksiköstä yksilölliseen tarpeeseen. Palvelun tarve laitoskuntoutusjakso ajalle 11.11.2022 - 16.12.2022 sekä mahdollinen avohoito, jonka tarve arvioidaan myöhemmin.

Palvelun hinta 6900€, sisältäen 28 vrk +7vrk intervallin ja 11kk avohoidon.

Sopimuskausi on 11.11.2022 - 16.12.2022, jonka lisäksi mahdollinen avohoitojakso 17.12.2022 alkaen ja päättyen palvelutarpeen päättyessä.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo sopimuskaudella on yhteensä noin 6900 euroa.

Hankinta on lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista /1397/2016) 110 §:n mukainen suorahankinta. Suoranhankinnan yksilökohtaiset perustelut on kirjattu lapsen asiakaskertomukseen.

Edellä mainitun perusteella esitetään, että jälkihuoltonuoren päihdekuntoutus jälkihuollon tukitoimena hankitaan tamperelaiselle asiakkaalle Rehab365 (Y-tunnus 3112226-2) Rymättylän yksiköstä yksilölliseen tarpeeseen. Palvelun tarve laitoskuntoutusjakso ajalle 11.11.2022 - 16.12.2022 sekä mahdollinen avohoito, jonka tarve arvioidaan myöhemmin.

Tampereen kaupungin hallintosääntö 37 §:n mukaan palvelualueen johtaja päättää palvelualueensa osalta irtaimen omaisuuden sekä palvelujen hankinnasta, luovuttamisesta ja vuokrauksesta sekä sopimusten hyväksymisestä lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelman rajoissa, kohta 4 ja päätösvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle kohta 14. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimintasäännön liitteellä on hankintaoikeus delegoitu palvelujohtajalle.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Sopimus tulee julkiseksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Päätös

Esityksen mukaisesti hankitaan jälkihuoltonuoren päihdekuntoutus jälkihuollon tukitoimena tamperelaiselle asiakkaalle Rehab365 (Y-tunnus 3112226-2) Rymättylän yksiköstä yksilölliseen tarpeeseen. Palvelun tarve laitoskuntoutusjakso ajalle 11.11.2022 - 16.12.2022 sekä mahdollinen avohoito, jonka tarve arvioidaan myöhemmin.

Palvelun hinta 6900€, sisältäen 28 vrk +7vrk intervallin ja 11kk avohoidon.

Sopimuskausi on 11.11.2022 - 16.12.2022, jonka lisäksi mahdollinen avohoitojakso 17.12.2022 alkaen ja päättyen palvelutarpeen päättyessä.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo sopimuskaudella on yhteensä noin 6900 euroa.

Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Maria Päivänen

Organisaatiotieto

Tampere