§ 12 Lastensuojelun toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelujen hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:3927/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

22.1.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Irene Rinne, puh. 0400 981 332, email: etunimi.sukunimi@tampere.fi ja hankinta-asiantuntija Päivi Paunila, puh. 044 423 5911, email: etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, email: etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen, lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmän toimeksiannosta tarjouksia Lastensuojelun toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelujen hankinnasta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus 18.11.2019 julkaistavaksi HILMA-palvelussa ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa.

Kyseessä on kolmen (3) tai useamman palveluntuottajan puitejärjestely.Palveluntuottajia valitaan niin monta, että tilaaja voi varmistua palvelun riittävästä kapasiteetista. Palveluntuottajista muodostuu palveluntuottajarekisteri, jossa palveluntuottajat luetellaan vertailun mukaisessa sijajärjestyksessä.

Hankinta koostuu seuraavista kahdesta palvelutuotteesta ja neljästä vapaaehtoisesta optiosta:

A) perhehoidon perustason tukipalvelu

B) perhehoidon vankan tuen tukipalvelu ensimmäisenä vuotena ja lapsen hoitoon liittyvissä erityistilanteissa

1a) vapaaehtoinen optio: jälkihuoltojatkumo perhehoidossa nuoren jäädessä asumaan sijaisperheeseen kokoaikaisesti

1b) vapaaehtoinen optio: jälkihuoltojatkumo perhehoidossa, kun nuori asuu sijaisperheessä vain viikonloppuisin ja loma-aikoina

2) vapaaehtoinen optio: jälkihuollon tukityö perhehoidossa

3) vapaaehtoinen optio: perustasoinen tukiperhepalvelu

Palvelutuotteita A ja B oli tarjottava molempia ja vapaaehtoisia optioita sai tarjota, mikäli tarjosi tuotteita A ja B. Optioita ei vertailtu.

Tarjouksen jättivät määräaikaan, 18.12.2019 klo 14.00 mennessä, seuraavat 11 yritystä (y-tunnus nimen jälkeen suluissa) palvelutuotteittain:

 • Attendo Oy (1755463-2); palvelutuotteet A ja B
 • Ava perhepalvelut Oy (2796987-4); palvelutuotteet A ja B
 • Avrio (2680065-5); palvelutuotteet A ja B
 • Familar Oy (2300134-8); palvelutuotteet A ja B
 • Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (0116480-8); palvelutuotteet A ja B
 • Majakan Valo - säätiö (2712005-3); palvelutuotteet A ja B
 • Nuorten Ystävät -Palvelut Oy (2079261-5); palvelutuotteet A ja B
 • Pelastakaa Lapset (0116788-1); palvelutuotteet A ja B
 • Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (2180366-2); palvelutuotteet A ja B
 • Perhekuntoutuskeskus Lauste ry (0774963-9); palvelutuotteet A ja B
 • SOS-lapsikyläsäätiö (0813692-2); palvelutuotteet A ja B

 

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen:

Hankintalain 113 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten vertailu:

Valintaperusteena käytettiin halvinta hintaa, sillä laadun arviointi tarjoajien välillä ennen palvelun tuottamisen aloittamista jäisi näennäiseksi. Tilaaja oli sisällyttänyt sopimukseen palvelulle asetetut tavoitteet ja asettanut palvelua koskevat ehdottomat laatuvaatimukset sellaisiksi, että ne yhdessä takaavat laadukkaan palvelun.

Palvelutuotteiden A ja B hinnat laskettiin yhteen, jolloin saatiin tarjouksen kokonaishinta.

Hinta

A) perhehoidon perustason tukipalvelu, arvonlisäveroton hinta €/vuorokausi / asiakas

B) perhehoidon vankan tuen tukipalvelu ja vankan tuen tukipalvelu lapsen hoitoon liittyvissä erityistilanteissa, arvonlisäveroton hinta €/vuorokausi / asiakas

Tarjouspyynnön mukaisesti vapaaehtoisia lisähankintoja ei vertailtu.

Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä. Liitteestä 1 selviää palveluntuottajien tarjoushinnat, saadut hintapisteet, sijajärjestys kokonaishinnan perusteella sekä valitut palveluntuottajat (merkintä ”Valitaan palveluntuottajaksi”).

Palveluntuottajiksi esitetään valittavaksi tarjoajat seuraavasti:

 • Attendo Oy (1755463-2)
 • Ava perhepalvelut Oy (2796987-4)
 • Familar Oy (2300134-8)
 • Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (0116480-8)
 • Nuorten Ystävät -Palvelut Oy (2079261-5)
 • Pelastakaa Lapset (0116788-1)
 • Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (2180366-2)
 • Perhekuntoutuskeskus Lauste ry (0774963-9)
 • SOS-lapsikyläsäätiö (0813692-2)

 

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen:

Hankintalain 114 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön mukaiset tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Yritykset ovat ennen hankintapäätöstä toimittaneet tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset. Yritysten on ennen hankintasopimusten allekirjoitusta toimitettava rikosrekisteriotteet (hankintamenettelyote).

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Asiakirjatiedustelut on osoitettava osoitteeseen hankintapalvelut@tuomilogistiikka.fi.

Asiantuntijoina hankinnassa toimivat hankinnan toteutusta ohjaamaan nimetty työryhmä, johon kuuluivat Maria Päivänen (palvelujohtaja, Tampere), Katriina Helminen-Pohja (johtava sosiaalityöntekijä, Tampere), Heli Fogelman (johtava sosiaalityöntekijä, Tampere), Minna Kuusela (palvelupäällikkö, Tampere), Laura Nila (suunnittelija, Tampere), Risto Korpinen (ohjaaja, Tampere), Anne Hyvärinen (sosiaalityöntekijä, Tampere), Teija Ikävalko (sosiaalityötekijä, Tampere), Antti Turtiainen (sosiaalityöntekijä, Tampere), Irene Rinne (suunnittelija, Tampere), Elisa Sivula (suunnittelija, Tampere). Hankinnan valmistelijana toimi Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Päivi Paunila.

Sopimukset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Sopimukset Lastensuojelun toimeksiantosuhteisen perhehoidon palvelujen hankinnasta tehdään esityksen mukaisesti liitteessä 1 mainittujen palveluntuottajien kanssa.

Sopimuskausi alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.12.2022. Lisäksi sopimus sisältää toistaiseksi voimassa olevan optiokauden.

Seuraavat yhdeksän (9) tarjoajaa on valittu palveluntuottajiksi:

 • Attendo Oy (1755463-2)
 • Ava perhepalvelut Oy (2796987-4)
 • Familar Oy (2300134-8)
 • Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (0116480-8)
 • Nuorten Ystävät -Palvelut Oy (2079261-5)
 • Pelastakaa Lapset (0116788-1)
 • Perhehoitokumppanit Suomessa Oy (2180366-2)
 • Perhekuntoutuskeskus Lauste ry (0774963-9)
 • SOS-lapsikyläsäätiö (0813692-2)

 

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on yhteensä sitoumuksetta noin 36 400 000 € (sisältäen sopimuskauden ja optiokauden).

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia ja hankintaan osallistuvia kuntia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Optiokauden käytöstä tehdään erillinen päätös. 

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Maria Päivänen

Organisaatiotieto

Tampere