§ 161 Palvelustelituottajaksi hyväksymisen peruuttaminen perheneuvolan neuvonta- ja terapiapalveluissa

Lataa  Kuuntele 

TRE:418/05.01.00/2020

Päätöspäivämäärä

30.10.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Ostopalvelusihteeri Sini Hellstén, puh. 040 639 7447, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kunnan tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen sekä poistaa se palvelusetelituottajaluettelosta, jos hyväksymiselle asetetut edellytyk-set eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista.

Sääntökirjassa mainitaan, että ”Palveluntuottajan toiminnan pitää jatkuvasti täyttää kaikki ohessa kuvatut ehdot ja edellytykset. Mikäli palveluntuottaja ei täytä sille asetettuja velvoitteita, Tilaaja pidättää oikeuden poistaa Tuottaja palvelusetelituottajaluettelosta”. Lisäksi palvelusetelituottajalle asetettavissa ehdoissa on todettu, että ”Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen”. Hyväksymisehdoissa edellytetään, että "Palveluntuottaja täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (1922/2011) / yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) edellytykset ".

Hyväksymiselle asetetut edellytykset eivät enää täyty. Palvelusetelituottaja on toiminut hyväksymisehtojen vastaisesti.

Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan päätökseen 29.1.2020 § 10, toimintasäännön liitteen delegointimatriisi.

Päätös

Peruutetaan Tampereen kaupungin perheneuvolan neuvonta- ja terapiapalveluiden palvelusetelituottajan hyväksyminen 1.11.2020 alkaen, kuitenkin siten, että tähän päivämäärään mennessä aloitetut palveluseteliterapiat voidaan saattaa loppuun ja laskuttaa ne Tampereen kaupungilta verkkolaskuna.

Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy (tuottajaksi hyväksyminen 24.4.2015 § 22)

Palveluntuottaja on hyväksytty tuottamaan perheneuvolan neuvonta- ja terapiapalveluita sääntökirjassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti sekä hakemuksensa perusteella.

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Maria Päivänen

Organisaatiotieto

Tampere