§ 183 Psykoterapiapalvelujen hankinta pienhankintana psykoterapeutti Heidi Tenkaselta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1076/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

8.12.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Perheneuvolan johtaja Ulla-Riitta Mutikainen, puh. 040 660 8678, ulla-riitta.mutikainen@tampere.fi ja johtava lääkäri Riitta Parkkinen, puh. 040 806 2199, riitta.parkkinen@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Perheneuvolaan on varattu ostopalvelurahaa lasten psykoterapiaa varten noin 40 000 euroa vuodelle 2020. Tämä mahdollistaa psykoterapian ostamisen suoraan palvelutuottajalta perheneuvolassa tehdyn arviointijakson jälkeen, eikä lasta tarvitse lähettää erikoissairaanhoitoon odottamaan terapiaa.

Tampereen kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palveluryhmä pyysi tarjousta yksityiseltä elinkeinoharjoittajalta psykoterapeutti Heidi Tenkaselta (Y-tunnus 2121014-6) sopimuskaudeksi 1.9.2020 - 31.12.2022.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Tarjous pyydettiin psykoterapeutti Heidi Tenkaselta. Hänen tarjoamansa palvelu sisältää: Lapsen yksilöterapiakäynti 45 min 100 € ja 60 min 130 €, verkostoneuvottelu 60 min 130 € ja 90 min 180 €, vanhempainohjaus- ja tutustumiskäynnit 45 min 100 € ja 60 min 130 € sekä lausuntopalkkio 60 €.

Edellä mainitut hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja. Psykoterapiapalvelua ostetaan perheneuvolassa tehdyn arvioinnin
perusteella lapsille, joiden hoitosuunnitelmaan se soveltuu. Palvelu esitetään hankittavaksi yksityiseltä elinkeinoharjoittajalta
psykoterapeutti Heidi Tenkaselta (Y-tunnus 2121014-6).

Kokonaishankinnan arvo sopimuskaudelta on noin 22 815 euroa.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Sopimus terapiapalvelun hankinnasta tehdään esityksen mukaisesti psykoterapeutti Heidi Tenkaselta (Y-tunnus 2121014-6) kanssa.

Sopimuskausi on 1.9.2020 - 31.12.2022.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo yhteensä on arviolta 22 815 € /sopimuskausi. Hankintapäätös on kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Maria Päivänen

Organisaatiotieto

Tampere