§ 21 Sosiaalityöntekijän määräaikaisen viran täyttämättä jättäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:34/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

20.2.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Heikki Sillanpää, puh. 044 423 5478,  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja  Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Virka on julistettu haettavaksi Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla Mol.fi.  Hakuaika oli  11.11. –  25.11.2019. 

Virkoja haki määräajassa 2 henkilöä. Molemmat hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset.

Kun otetaan huomioon koulutuksen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastatteluissa saatu vaikutelma, hakijoista ********* on tehtävään soveltuvin.

Virkaan valittu ei ottanut määräaikaista virkaa vastaan eikä varalle valittu ketään, joten näin ollen virkaa ei täytetä.

 

Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan päätökseen 2.1.2020 § 1, toimintasäännön liitteen delegointimatriisiin.

 

 

Päätös

Sosiaalityöntekijän määräaikainen virka (10005063) jätetään tästä hausta täyttämättä.

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Maria Päivänen

Organisaatiotieto

Tampere