§ 4 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7406/01.02.01/2019

Päätöspäivämäärä

9.1.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Heikki Sillanpää, puh. 044 423 5478,  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja  Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virkoja julistettiin auki 6 virkaa. 5 sosiaalityöntekijää vakituiseen virkaan ja yhtä osa-aikaiseen määräaikaiseen mentorin tehtävään.

Virat on julistettu haettavaksi Tampereen kaupungin internet-sivuilla Tampere.fi, Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla Mol.fi, KuntaRekryssä, Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä.  Hakuaika oli 25.11. –  9.12.2019.

Virkoja haki määräajassa 7 henkilöä. Hakijoista 3 täytti kelpoisuusvaatimukset.

Kun otetaan huomioon koulutuksen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastatteluissa saatu vaikutelma, hakijoista YTM (sosiaalityö) ********* on tehtävään soveltuvin.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 7 § (Terveydentilaa koskeva selvitys) ja 8 § (Koeaika)

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 3 § (Työnantajan velvollisuus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi).

 

Päätös

YTM (sosiaalityö) ********* otetaan sosiaalityöntekijän virkaan.

Viranhoitopaikka palvelussuhteen alkaessa: Itäinen lastensuojelun sosiaalityö

Valinta on ehdollinen. Valitun tulee 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan toimittaa hyväksyttävä lausunto terveydentilan tarkastuksesta ja esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote uhalla, että valintapäätös todetaan rauenneeksi.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Maria Päivänen

Organisaatiotieto

Tampere