§ 22 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:102/01.02.01/2020

Päätöspäivämäärä

7.2.2020

Päätöksen tekijä

Palvelujohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Valmistelijan yhteystiedot

vs. johtava sosiaalityöntekijä Heli Fogelman, puh. 0400 989 332,  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelujohtaja  Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virkoja julistettiin auki 2 virkaa.

Virat on julistettu haettavaksi Tampereen kaupungin internet-sivuilla Tampere.fi, Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuilla Mol.fi, KuntaRekryssä  ja Aamulehdessä 12.1.2020. 

Hakuaika oli 7.1. –  21.1.2020.

Virkoja haki määräajassa 9 henkilöä. Hakijoista 7 täytti kelpoisuusvaatimukset.

Kun otetaan huomioon koulutuksen ja kokemukseen liittyvien asioiden lisäksi haastatteluissa saatu vaikutelma, hakijoista YTM (sosiaalityö) ********* on tehtävään soveltuvin.

Henkilö on velvollinen suorittamaan virkaehtosopimuksen mukaista varallaoloa ja päivystystä tarpeen niin vaatiessa.

Henkilö on merkitty henkilöstöhallinnon henkilörekisteriin. Rekisteriä koskeva tietosuojaseloste sekä tiedote rekisteröidyn oikeuksista ovat nähtävissä Tampereen kaupungin internet-sivuilla.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 2 luku, 7 § (Terveydentilaa koskeva selvitys) ja 8 § (Koeaika)

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 3 § (Työnantajan velvollisuus pyytää rikosrekisteriote nähtäväksi).

Palvelujohtajan päätösvalta perustuu sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtajan päätökseen 2.1.2020 § 1, toimintasäännön liitteen delegointimatriisiin.

Päätös

YTM (sosiaalityö) ********* otetaan sosiaalityöntekijän virkaan kuuden (6) kuukauden koeajalla.

Virantoimituksen alkamispäivä on 2.3.2020.

Viranhoitopaikka palvelussuhteen alkaessa: Lastensuojelun asiakasohjaus Luotsi / Laitospalvelut Luotsi

Rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukaista rikosrekisteriotetta ei vaadita.

Hallintosäännön 53 §:n perusteella päätän, ettei häneltä vaadita selvitystä terveydentilasta.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Palvelujohtaja Maria Päivänen

Organisaatiotieto

Tampere