§ 1 Henkilöauton pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:1276/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

11.3.2020

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Järjestelymestari Janne Nurminen, puh. 050 5175487, Ajojärjestelijä Jari Tero, puh. 040 8063463, Hankintasuunnittelija Piritta Simonen, puh. 040 8687664, sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors, puh. 040 1374147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia käytetystä tai uudesta, henkilöauton ajokortilla (B) ajettavasta autosta oppimisympäristöpalvelujen käyttöön tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti.

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti pienhankintana. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely.

Tarjouspyyntö lähetettiin 13.2.2020 sähköpostitse neljälle (4) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: Levorannan autoliike Oy, PA-Tuonti Oy, Tampereen Autokeskus Oy ja Ysitien Auto Oy.

Tarjouksen jättivät määräaikaan 28.2.2020 klo 16.00 mennessä PA-Tuonti Oy ja Ysitien Auto Oy.

Tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja vastasivat tarjotulle ajoneuvolle asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisin tarjous, seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla:

Hinta, painoarvo 40 %.

Ajoneuvon kunto, ikä ja kilometrimäärä, mahdollinen takuu sekä Euro-luokka, painoarvo 30 %.

Asiantuntijaryhmän koeajo- ja käyttövertailu soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen (sisätilat, toiminnallisuus), painoarvo 30 %.

Tarjouksista tehtiin vertailu. Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä.

Vertailun perusteella esitetään hankittavaksi kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena PA-Tuonti Oy:n tarjoama ajoneuvo Ford Tourneo Connect.

Ajoneuvon kokonaishinta on 28 900 euroa (alv 0 %), rekisteröitynä ja katsastettuna, sisältäen autoveron, tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ilmoitetut varusteet sekä toimituksen Hepolamminkadun toimipisteeseen.  

Hankinnan kustannukset kohdennetaan investointien kustannuspaikalle IO1340_20_02_01.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopistossa.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 20.12.2019 § 156 (Johtajan toimivaltaan kuuluvan asian siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi).

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Treduun oppimisympäristöpalvelujen käyttöön hankitaan esityksen mukaisesti pienhankintana PA-Tuonti Oy:n (Y-tunnus 1047606-1) tarjoama ajoneuvo Ford Tourneo Connect, tarjouksen mukaiseen kokonaishintaan 28 900 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kustannukset kohdennetaan investointien kustannuspaikalle IO1340_20_02_01.

Tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

Allekirjoitus

Tuula Grönfors, Palvelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere