§ 7 Kirjaston kalusteiden pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon Nokian Silta-kampukselle

Lataa  Kuuntele 

TRE:3363/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

27.4.2022

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Virpi Lipponen, p. 041 730 8924, hankintasuunnittelija Piritta Simonen, p.040 868 7664, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors, p. 040 137 4147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia Nokian uuteen Silta-kampukseen hankittavista oppimistilojen kalusteista, ja tähän tarjouspyyntöön oli sisällytetty optiona myös kirjaston kalusteet tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti.

Tampereen kaupungilla on voimassa oleva puitejärjestelysopimus oppimistilojen kalusteista neljän toimittajan kanssa. Sisäiset hankinnat tehdään puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Kevennetyissä kilpailutuksissa tarjoukset pyydetään kaikilta puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta.

Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 21.1.2022 oppimistilojen kalusteiden puitesopimustoimittajille Isku Interior Oy, Martela Oyj, Lekolar-Printel Oy ja Tevella Oy.

Kukaan puitesopimustoimittajista ei tarjonnut kirjaston kalusteita, joten kalusteista pyydettiin 21.2.2022 tarjousta erikseen kolmelta toimijalta: F-inno Oy, Kirjastopalvelu Oy ja Studiokaluste Oy.

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Kyseessä on pienhankinta, johon sovelletaan Tampereen kaupungin hankintaohjetta.

Tarjouksen jättivät 10.3.2022 mennessä F-inno Oy ja Kirjastopalvelu Oy. Saadut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Hinnaltaan edullisimman tarjouksen teki F-inno Oy, hinta 22 055 euroa (alv 0%). Kirjastopalvelu Oy:n tarjouksen hinta oli 29 000 euroa (alv 0%).

Edellä mainitun perusteella esitetään valittavaksi hinnaltaan edullisimpana tarjouksena F-inno Oy:n tarjous. Hankinnan kokonaisarvo on tarvittavat hyllymuutokset huomioiden 24 675 euroa (alv 0%).

Hankinnan kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 13412, Silta-kampuksen ensikertainen kalustaminen prr-osa I1340_22_03.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 10.1.2022 § 6. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 10.1.2022 alkaen.)

 

Päätös

Nokian Silta-kampuksen kirjaston kalusteet hankitaan esityksen mukaisesti pienhankintana F-inno Oy:ltä (Y-tunnus 1871421-2).

Hankinnan kokonaiskustannukset 24 675 euroa (alv 0%) kohdennetaan kustannuspaikalle 13412, Silta-kampuksen ensikertainen kalustaminen prr-osa I1340_22_03.

Tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

 

Allekirjoitus

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors

Organisaatiotieto

Tampere