§ 4 Pakettiauton pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:6773/02.07.01/2020

Päätöspäivämäärä

27.11.2020

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Tukipalvelupäällikkö Seppo Nikkilä, puh. 040 8004762, ajojärjestelijä Jari Tero, puh. 040 8063463, hankintasuunnittelija Piritta Simonen, puh. 040 8687664, sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikön 2. varahenkilö suunnittelupäällikkö Harri Jokinen, puh. 040 8063056, etunimi.t.jokinen@tampere.fi  

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia oppimisympäristöpalvelujen, kunnossapidon käyttöön tulevasta, uudesta tai vähän käytetystä, rekisteröidystä ja katsastetusta pakettiautosta tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti.

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti pienhankintana. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely pienhankinnoissa.

Tarjouspyyntö lähetettiin 13.11.2020 sähköpostitse kolmelle (3) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: Levorannan Autoliike Oy, PA-Tuonti Oy ja Tampereen Autokeskus Oy.

Määräaikaan 20.11.2020 klo 16.00 mennessä tarjouksen jätti Tampereen Autokeskus Oy kahdella rinnakkaistarjouksella.

Tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja vastasi tarjotulle ajoneuvolle asetettuja vaatimuksia. 

Tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisin tarjous, seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla:

·        Hinta, painoarvo 40 %

·        Ajoneuvon kunto, ikä ja kilometrimäärä, henkilömäärä (vähimmäisvaatimuksen ylittävin osin), takuu sekä Euro-luokka, painoarvo 30 %

·        Asiantuntijaryhmän koeajo- ja käyttövertailu soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen (sisätilat, tavaratilan varustelu ja toiminnallisuus), painoarvo 30 %

Tampereen Autokeskus Oy:n rinnakkaistarjoukset tarkastettiin hinnan ja laadun arviointiperusteiden osalta ja todettiin hyväksyttävissä oleviksi. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin etusijalla olevan automaattivaihteinen auto. 

Edellä mainitun perusteella esitetään tarjotuista vaihtoehdoista valittavaksi tarjous 1, Ford Transit Custom L2H1 130 hv Automaatti, rekisteritunnus CNP-712. Ajoneuvon kokonaishinta on 29 436,93 euroa (alv 0%), rekisteröitynä ja katsastettuna, sisältäen autoveron, tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ilmoitetut varusteet sekä toimitettuna Tredun Hepolamminkadun toimipisteeseen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankinnan kustannukset kohdennetaan investointien kustannuspaikalle IO1340_20_02_08.  

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopistossa.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 23.10.2020 § 128. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.11.2020 alkaen.)

Päätös

Tredun oppimisympäristöpalvelujen käyttöön hankitaan esityksen mukaisesti pienhankintana Tampereen Autokeskus Oy:n (Y-tunnus 1093812-3) tarjoama ajoneuvo Ford Transit Custom L2H1 130 hv Automaatti, rekisteritunnus CNP-712, tarjouksen mukaiseen kokonaishintaan 29 436,93 euroa (alv 0 %).

Hankinnan kustannukset kohdennetaan investointien kustannuspaikalle IO1340_20_02_08.

Tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

 

Allekirjoitus

Harri Jokinen, suunnittelupäällikkö, palvelupäällikön 2. varahenkilö

Organisaatiotieto

Tampere