§ 9 Pakettiauton pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:7149/02.07.01/2022

Päätöspäivämäärä

1.11.2022

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Tukipalvelupäällikkö Seppo Nikkilä, puh. 040 8004762, ajojärjestelijä Jari Tero, puh.040 8063463, hankintasuunnittelija Piritta Simonen, puh. 040 8687664, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors, puh. 040 1374147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia oppimisympäristöpalvelujen käyttöön hankittavasta uudesta pakettiautosta tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti.

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti pienhankintana. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely pienhankinnoissa.

Tarjouspyyntö lähetettiin 14.10.2022 sähköpostitse kolmelle (3) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: Autokeskus Oy, Käyttöauto Oy ja Tampereen Hyötyauto Oy. Määräaikaan 31.10.2022 klo 16 mennessä tarjouksen jätti Käyttöauto Oy (Y-tunnus 0653423-0).

Tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja vastasi hankinnan kohteelle asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla: hinta, painoarvo 40 % ja laatu, painoarvo 60 %. Laatuarvioinnissa otetaan huomioon: ajoneuvon toimitusaika, takuu sekä Euro-luokka, painoarvo 30 %, sekä asiantuntijaryhmän koeajo- ja käyttövertailu soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen (sisätilat, tavaratilan varustelu ja toiminnallisuus), painoarvo 30 %.

Käyttöauto Oy:n tarjous tarkastettiin vertailuperusteiden osalta ja todettiin hinnaltaan ja laadultaan hyväksyttäväksi. Esitetään, että hankitaan tarjouksen mukainen Volkswagen Crafter 35 PRO umpipakettiauto 2.0 TDI 103kW 8at, rekisteritunnus KUS-585.  Hinta on 46 019,06 euroa (alv 0%).

Hintaan sisältyy tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ilmoitetut ominaisuudet ja varusteet. Toimitusaika on yksi viikko tilauksesta.

Hankinnan kustannukset kohdennetaan vuoden 2022 investointeihin, kustannuspaikka 134459 ja prr-osa IO1340_22_02_01_03.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat (liikesalaisuuksia lukuun ottamatta) tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tampereen kaupungin sähköisessä arkistossa.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 16.6.2022 § 69. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.8.2022 alkaen.)

 

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun oppimisympäristöpalvelujen käyttöön hankitaan esityksen mukaisesti pienhankintana Käyttöauto Oy:ltä (Y-tunnus 0653423-0) Volkswagen Crafter 35 PRO umpipakettiauto 2.0 TDI 103kW 8at, rekisteritunnus KUS-585.

Hankinnan kokonaiskustannukset 46 019,06 euroa (alv 0%) kohdennetaan v. 2022 investointeihin, kustannuspaikka 134459 ja prr-osa IO1340_22_02_01_03.

Tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

 

Allekirjoitus

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors

Organisaatiotieto

Tampere