§ 10 Palvelusopimuksen hyväksyminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tuottamasta vahtimestaripalvelusta Ylöjärven lukiolle Koulutuskeskus Valossa

Lataa  Kuuntele 

TRE:3290/12.01.01/2022

Päätöspäivämäärä

24.11.2022

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Johanna Järvensivu, p. 040 517 0316, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors, p. 040 137 4147, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Päätöksen perustelut

Ylöjärven kaupunki on tehnyt yhteistyötä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa yhteisellä Koulutuskeskus Valossa (os. Pallotie 5) useiden vuosien ajan. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu tuottaa Koulutuskeskus Valossa vahtimestaripalvelut. Ylöjärven kaupungin kanssa on neuvoteltu että Koulutuskeskus Valossa toimiva Ylöjärven lukio käyttää Tredun vahtimestaripalveluita vahtimestarin tehtäväkuvauksen mukaisesti. 

Nykyinen 24.5.2022 allekirjoitettu kaupunkien välinen toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus tulee päivittää vastaamaan vahtimestaripalvelun nykyistä hintaa. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on neuvotellut Ylöjärven kaupungin kanssa uudesta toistaiseksi voimassa olevasta palvelusopimuksesta. Palvelusopimus ja sen liitteet, vahtimestarin tehtäväkuvaus (Liite 1) ja laskelma (Liite 2) ovat tämän viranhaltijapäätöksen liitteenä. 

Palvelusopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana, jolloin sen arvoksi muodostuu 82 032 euroa (alv 0 %) neljän vuoden aikana (1 709 euroa/kk x 48 kk). Palvelun hinta muodostuu palvelusopimuksen liitteenä 2 olevan laskelman mukaisesti.   

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 16.6.2022 § 69 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.8.2022 alkaen.)

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun (Y-tunnus: 0211675-2) ja Ylöjärven kaupungin / Ylöjärven lukion (Y-tunnus: 0158221-7) välinen palvelusopimus Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tuottamasta vahtimestaripalvelusta Ylöjärven lukiolle Koulutuskeskus Valossa.

Sopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Allekirjoitus

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors

Organisaatiotieto

Tampere