§ 12 Palvelusopimuksen hyväksyminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tuottamasta vahtimestaripalvelusta Patria Pilot Training Oy:lle Tredu Pirkkalan toimipisteessä

Lataa  Kuuntele 

TRE:6955/00.01.06/2022

Päätöspäivämäärä

8.12.2022

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Johanna Järvensivu, p. 040 517 0316, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors, p. 040 137 4147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Patria Pilot Training Oy on tehnyt yhteistyötä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa Tredu Pirkkalan toimipisteessä (os. Myötätuuli 71) useiden vuosien ajan. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu tuottaa Tredun Pirkkalan toimipisteellä vahtimestaripalvelut. Patria Pilot Training Oy:n kanssa on neuvoteltu että Tredu Pirkkalan toimipisteellä toimiva Patria Pilot Training Oy käyttää Tredun vahtimestaripalveluita vahtimestarin tehtäväkuvauksen mukaisesti. 

Nykyinen 11.1.2018 allekirjoitettu Tredun ja Patria Pilot Training Oy:n välinen toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus tulee päivittää vastaamaan vahtimestaripalvelun nykyistä hintaa. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu on neuvotellut Patria Pilot Training Oy:n kanssa uudesta toistaiseksi voimassa olevasta palvelusopimuksesta. Palvelusopimus ja sen liitteet, vahtimestarin tehtäväkuvaus (Liite 1) ja laskelma (Liite 2) ovat tämän viranhaltijapäätöksen liitteenä. 

Palvelusopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana, jolloin sen arvoksi muodostuu 77 568 euroa (alv 0 %) neljän vuoden aikana (1 616 euroa/kk x 48 kk). Palvelun hinta muodostuu palvelusopimuksen liitteenä 2 olevan laskelman mukaisesti.   

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 16.6.2022 § 69 Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.8.2022 alkaen.)

Päätös

Hyväksytään liitteenä oleva Tampereen kaupungin / Tampereen seudun ammattiopisto Tredun (Y-tunnus: 0211675-2) ja Patria Pilot Training Oy:n (Y-tunnus: 0687785-8) välinen palvelusopimus Tampereen seudun ammattiopisto Tredun tuottamasta vahtimestaripalvelusta Patria Pilot Training Oy:lle Tredu Pirkkalan toimipisteessä. 

Sopimus on voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi. Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset ovat saaneet lainvoiman.

Allekirjoitus

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors

Organisaatiotieto

Tampere