§ 3 Sähköauton pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:5901/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

6.10.2021

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Tukipalvelupäällikkö Janne Nurminen, puh. 050 5175487, etunimi.sukunimi@tampere.fi, hankintasuunnittelija Piritta Simonen, puh. 040 8687664, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors, puh. 040 137 4147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia oppimisympäristöpalvelujen käyttöön tulevasta täyssähköisestä henkilöautosta tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti. Ajoneuvon ensisijainen sijoituspaikka on Kankaantaankadun toimipiste, joka on Green Campus.

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti pienhankintana. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely pienhankinnoissa.

Tarjouspyyntö lähetettiin 25.8.2021 sähköpostitse neljälle (4) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: Delta Auto Oy, Jarmo Rinta-Jouppi Oy, K-Auto Retail Oy ja Metroauto Oy. Määräaikaan 8.9.2021 klo 16 mennessä tarjouksen jättivät Jarmo Rinta-Jouppi Oy (Y-tunnus 2045608-0) ja K-Auto Retail Oy (Y-tunnus 1900190-0).

Tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja vastasivat hankinnan kohteelle asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisin tarjous seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla: Hinta, painoarvo 80 % ja laatu, painoarvo 20 %. Laadun osalta arvioidaan: tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet, takuu, toimitusaika sekä huollon saatavuus.

Tarjousvertailu on tämän päätöksen liitteenä. Tarjousvertailun perusteella esitetään hankittavaksi kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisimpana tarjouksena Jarmo Rinta-Jouppi Oy:n tarjoama Kia e-Niro LX 64 kWh 204 hv, tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ilmoitettuine ominaisuuksineen ja varusteineen, rekisteröitynä ja katsastettuna.

Hankinnan kustannukset ovat yhteensä 32 721,65 euroa (alv 0%) ja ne kohdennetaan kustannuspaikalle 134457. Hankinnalle on varattu määräraha vuoden 2021 investoinneissa.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopiston sähköisessä arkistossa.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 3.9.2021 § 134. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 6.9.2021 alkaen.)

 

Päätös

Tredun oppimisympäristöpalvelujen käyttöön hankitaan esityksen mukaisesti pienhankintana Jarmo Rinta-Jouppi Oy (Y-tunnus 2045608-0) tarjoama uusi sähköauto Kia e-Niro LX 64 kWh 204 hv.

Ajoneuvon kokonaishinta on 32 721,65 euroa (alv 0%).

Hankinnan kustannukset kohdennetaan vuoden 2021 investointimäärärahoista, kustannuspaikka 134457.

Tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

 

Allekirjoitus

Tuula Grönfors, palvelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere