§ 5 Sähköauton pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:1812/02.07.01/2023

Päätöspäivämäärä

26.4.2023

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Tukipalvelupäällikkö Janne Nurminen, puh. 050 5175487, suunnittelija Sami Alijärvi, puh. 0500 831778, hankintasuunnittelija Piritta Simonen, puh. 040 8687664, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors, puh. 040 1374147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia oppimisympäristöpalvelujen käyttöön tulevasta täyssähköisestä henkilöautosta tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti.

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti pienhankintana. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely pienhankinnoissa.

Tarjouspyyntö lähetettiin 29.3.2023 sähköpostitse kolmelle (3) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: Automyymälä Helsinki Oy (aputoiminimi Autoverkkokauppa.fi), Delta Auto Oy ja Länsiauto Oy. Määräaikaan 17.4.2023 klo 16 mennessä tarjouksen jätti Automyymälä Helsinki Oy (Y-tunnus 2660479-3).

Tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja vastasi hankinnan kohteelle asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisin tarjous seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla:

  • Hinta, painoarvo 70 %.
  • Laatu, painoarvo 30 %. Laadun osalta arvioidaan:
    • Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet (esim. ajoneuvon varustelu, tavaratilan tilavuus, latausnopeus pikalatauksessa)
    • Takuu (sähkölinjan takuu) ja akkutakuu
    • Toimitusaika
    • Huollon saatavuus

Automyymälä Helsinki Oy tarjosi rinnakkaistarjouksena kahta tyypiltään vastaavaa ajoneuvoa: Citroen e-Berlingo Full Electric 136 Feel 50kwh M Automaatti ja Peugeot e-Rifter GT 50kw 136 automaatti L1. Tarjous tarkastettiin vertailuperusteiden osalta ja todettiin hinnaltaan ja laadultaan hyväksyttäväksi. Koeajon perusteella Peugeot e-Rifter arvioitiin paremmin käyttötarkoitukseen soveltuvaksi. Malli osoittautui sisätiloiltaan ja säilytysratkaisuiltaan käyttötarkoitukseensa parhaiten sopivaksi ja toimivaksi.

Edellä mainitun perusteella esitetään, että oppimisympäristöpalvelujen käyttöön hankitaan tarjouksen mukainen uusi ajoneuvo Peugeot e-Rifter GT 50kw 136 automaatti L1, hinta 35 455,95 euroa (alv 0%). Lisävarusteina hankitaan: pysäköintitutka edessä, takana ja sivuilla, katveavustin, peruutuskamera 180 ̊ sekä pysäköintiavustin, hinta yhteensä 700 euroa sekä talvirengasyhdistelmä Kitka Continental kevytmetallivanteilla, hinta 1611 euroa. Kokonaishinta on yhteensä 37 766,95 euroa (alv 0%).

Ajoneuvo toimitetaan rekisteröitynä. Toimitus on sopimuksen mukaan viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä.

Hankinnan kustannukset kohdennetaan vuoden 2023 investointeihin, kustannuspaikka 134457.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat (liikesalaisuuksia lukuun ottamatta) tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään kaupungin sähköisessä arkistossa.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 4.4.2023 § 58. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 1.4.2023 alkaen.)

 

Päätös

Tampereen seudun ammattiopisto Tredun oppimisympäristöpalvelujen käyttöön hankitaan esityksen mukaisesti pienhankintana Automyymälä Helsinki Oy:ltä (Y-tunnus 2660479-3) uusi täyssähköinen henkilöauto Peugeot e-Rifter GT 50kw 136 automaatti L1.

Hankinnan kokonaiskustannukset 37 766,95 euroa (alv 0%) kohdennetaan v. 2023 investointeihin, kustannuspaikka 134457.

Tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen.

 

Allekirjoitus

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors

Organisaatiotieto

Tampere