§ 4 Umpikorillisen kuorma-auton pienhankinta Tampereen seudun ammattiopistoon

Lataa  Kuuntele 

TRE:6628/02.07.01/2021

Päätöspäivämäärä

12.10.2021

Päätöksen tekijä

Palvelupäällikkö, Toisen asteen koulutuspalvelut

Valmistelijan yhteystiedot

Tukipalvelupäällikkö Seppo Nikkilä puh. 040 8004762, palveluvastaava Piia Natri puh. 040 7115475, hankintasuunnittelija Piritta SImonen puh. 040 8687664, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelupäällikkö Tuula Grönfors, puh. 040 1374147, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) pyysi tarjouksia oppimisympäristöpalvelujen käyttöön tulevasta käytetystä umpikorillisesta kuorma-autosta tarjouspyynnössä eritellyn mukaisesti. Ajoneuvon ensisijainen sijoituspaikka on Hepolamminkadun toimipiste. Vaihdossa tarjottiin oppimisympäristöpalvelujen käytössä ollutta Iveco Daily kevytkuorma-autoa (rekisteritunnus TYU-416).

Hankinnan ennakoitu arvo alitti julkisista hankinnoista säädetyn lain 25 §:n mukaisen kansallisen kynnysarvon, jolloin hankintalakia ei sovelleta kyseessä olevaan hankintaan. Hankinta kilpailutettiin Tampereen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti pienhankintana. Hankintamenettelynä oli rajoitettu menettely pienhankinnoissa.

Tarjouspyyntö lähetettiin 27.9.2021 sähköpostitse kolmelle (3) potentiaaliselle tarjoajayritykselle: Iveco Finland Oy, Veho Oy Ab ja Volvo Finland Oy. Määräaikaan 8.10.2021 klo 16 mennessä tarjouksen jätti Iveco Finland Oy (Y-tunnus 2371443-6).

Tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja vastasi hankinnan kohteelle asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisin tarjous seuraavilla vertailuperusteilla ja painoarvoilla: hinta, painoarvo 50 % ja laatu, painoarvo 50 %. Laadun osalta arvioidaan: ajoneuvon tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet, tekninen kunto, ikä ja kilometrimäärä, koeajo- ja käyttövertailu soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen, mahdolliset lisävarusteet, takuu, huolto- ja varaosapalvelujen saatavuus sekä toimitusaika.

Iveco Finland Oy:n tarjous tarkastettiin hinnan ja laadun arviointiperusteiden osalta ja tarjous todettiin hyväksyttäväksi. Esitetään hankittavaksi tarjouksen mukainen ajoneuvo Iveco Eurocargo ML100E21, ajoneuvolaji kuljetuskalusto, vuosimalli 2018, rekisteritunnus CLF-986. Sisältäen tarjouspyynnössä ja tarjouksessa ilmoitetut ominaisuudet ja varusteet, rekisteröitynä ja katsastettuna. Toimitusaika on enintään kaksi viikkoa tilauksesta.

Ajoneuvon kokonaishinta on 64 976 euroa (sis. alv 24%), arvonlisäveroton hinta 52 400 euroa. Tarjoajan maksama hyvitys Iveco kevytkuorma-autosta on 16 000 euroa (sis. alv 24%), jolloin ajoneuvosta jää maksettavaksi 48 976 euroa (sis. alv 24%), 37 221,76 euroa (alv 0%). Ajoneuvon käytöstä poistosta ja myynnistä tehdään erillinen palvelupäällikön päätös.

Hankinnan kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 134459, investointien prr-osa IO1340_21_02_01_05.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tampereen seudun ammattiopiston sähköisessä arkistossa.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Palvelupäällikön päätösvalta asiassa perustuu palvelualueen johtajan päätökseen 3.9.2021 § 134. Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen toimintasääntö. (Toimintasäännön liite: Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtajan toimivallan siirtäminen 6.9.2021 alkaen.)

 

Päätös

Tredun oppimisympäristöpalvelujen käyttöön hankitaan esityksen mukaisesti pienhankintana Iveco Finland Oy:n (Y-tunnus 2371443-6) tarjoama umpikorillinen kuorma-auto Iveco Eurocargo ML100E21, rekisteritunnus CLF-986.

Ajoneuvon hankintakustannukset ovat 48 976 euroa (sis. alv 24%), arvonlisäverottomana 37 221,76 euroa (alv 0%). Kustannukset kohdennetaan kustannuspaikalle 134459, investointien prr-osa IO1340_21_02_01_05.

Tilaus voidaan tehdä, kun hankintapäätös on lainvoimainen. 

 

Allekirjoitus

Tuula Grönfors, palvelupäällikkö

Organisaatiotieto

Tampere