§ 120 Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenen osallistuminen Jätelautakuntien neuvottelupäiville Jyväskylässä

Lataa  Kuuntele 

TRE:6026/01.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

18.10.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

FCG Koulutus Oy järjestää valtakunnalliset Jätelautakuntien neuvottelupäivät Jyväskylässä 13.-14.11.2019. Neuvottelupäivät on tarkoitettu kuntien jätehuoltoviranomaisille, jätehuollon kunnallisille toimijoille ja luottamushenkilöille.

Jätehuoltolautakunnan jäsenille koulutus on erityisen hyödyllinen neuvottelupäivillä esiteltyjen teemojen vuoksi. Jätelainsäädännön muutokset ovat päivien pääteemana. Lisäksi tarkastellaan, millaisia muutostarpeita kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin kohdistuu säädösmuutosten takia. Ohjelmassa on myös pakkausmuovijätteen keräykseen sekä kesäasukkaiden jätehuollon järjestämiseen liittyviä esityksiä.

Alueellinen jätehuoltolautakunta on päättänyt 9.10.2019 esittää, että lautakunnan jäsen Miisa Karjalainen oikeutetaan osallistumaan neuvottelupäiville.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan keskusjärjestöjen ym. järjestämiin valtakunnallisiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin voi toimielin nimetä keskuudestaan kerrallaan yhden osanottajan, joka on pääsääntöisesti varsinainen jäsen.

Tilaisuuden osallistumismaksu on 540 euroa + alv. Osallistumismaksu sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.

Päätös

Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsen Miisa Karjalainen oikeutetaan osallistumaan Jätelautakuntien neuvottelupäiville Jyväskylässä 13.-14.11.2019.

Osallistumismaksut sekä KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere