§ 111 Alueellisen jätehuoltolautakunnan jäsenen osallistuminen valtakunnallisille jätelautakuntien neuvottelupäiville

Lataa  Kuuntele 

TRE:5962/01.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

27.10.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

FCG Koulutus Oy järjestää valtakunnalliset jätelautakuntien neuvottelupäivät 11.-12.11.2020. Neuvottelupäivät järjestetään etäyhteydellä.

Neuvottelupäivät on tarkoitettu kuntien jätehuoltoviranomaisille, jätehuollon kunnallisille toimijoille ja luottamushenkilöille.

Jätehuoltolautakunnan jäsenille koulutus on erityisen hyödyllinen koulutuspäivillä esiteltyjen teemojen vuoksi. Jätelain muutokset ja sen vaikutukset kuntiin ovat neuvottelupäivien pääteemana. Lisäksi tarkoituksena on mm. tarkastella biojätteen erilliskeräyksen laajentamista ja kehittämistä sekä vaarallisen jätteen erilliskeräyksen järjestämistä. Ohjelmassa on myös esityksiä jätehuollon poikkeusoloihin varautumisesta sekä pohdintaa koronapandemian aiheuttamista toimista jätehuollossa.

Alueellinen jätehuoltolautakunta on päättänyt 21.10.2020 § 41 esittää, että jätehuoltolautakunnan varsinainen jäsen Miisa Karjalainen oikeutetaan osallistumaan FCG Koulutus Oy:n 11.-12.11.2020 järjestämille valtakunnallisille jätelautakuntien neuvottelupäiville, jotka pidetään etäyhteydellä.

Tampereen kaupungin luottamushenkilöiden koulutusta ja opintomatkojen periaatteita koskevan konsernimääräyksen mukaan pormestari päättää luottamushenkilöiden osallistumisesta matkoille ja koulutustilaisuuksiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa. Pormestari päättää matkoille ja tilaisuuksiin osallistumisesta perusteltujen esitysten pohjalta tapauskohtaisesti. Järjestettävillä opinto- ja koulutusmatkoilla on oltava kiinteä yhteys asianomaisen toimielimen toimialueeseen. Pormestarille on esitettävä matkan ohjelma, osanottajaluettelo ja kustannusarvio. Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan keskusjärjestöjen ym. järjestämiin valtakunnallisiin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksiin voi toimielin nimetä keskuudestaan kerrallaan yhden osanottajan, joka on pääsääntöisesti varsinainen jäsen.

Tilaisuuden osallistumismaksu on 530,00 euroa + alv 24%.  Osallistumismaksu ja mahdolliset ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Hallintosäännön 34 §:n perusteella pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Päätös

Alueellisen jätehuoltolautakunnan varsinainen jäsen Miisa Karjalainen oikeutetaan osallistumaan FCG Koulutus Oy:n 11.-12.11.2020 järjestämille valtakunnallisille jätelautakuntien neuvottelupäiville, jotka pidetään etäyhteydellä.

Osallistumismaksu sekä mahdolliset ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere