§ 81 Alueellisen jätehuoltolautakunnan osallistuminen koulutustilaisuuteen ja tutustuminen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan

Lataa  Kuuntele 

TRE:3390/01.04.01/2020

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelupäällikkö Jukka Tapiola, puh. 040 531 4434, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti alueellisessa jätehuoltolautakunnassa on 16 jäsentä, joista kahdeksan on Tampereen ja kahdeksan seudun kuntien nimeämiä. Vuoden 2020 alussa jätehuoltolautakunnan kokoonpano muuttui ja jätehuoltolautakuntaan valittiin uusia jäseniä. Lisäksi jätehuollon toimintaympäristössä on vuoden 2021 alussa tapahtumassa olennaisia muutoksia lainsäädännön muuttumisen vuoksi.

Jätehuoltolautakunnan toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista järjestää lautakunnan jäsenille koulutustilaisuus sekä mahdollisuus tutustua samalla Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n toimintaan. Koulutustilaisuus pidetään Tampereella 3.9.2020. Päätöksen liitteenä on koulutustilaisuuden alustava ohjelma.

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 3.6.2020 § 18 päättänyt esittää, että alueellisen jätehuoltolautakunnan varsinaiset jäsenet oikeutetaan osallistumaan 3.9.2020 pidettävään koulutustilaisuuteen. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt varajäsen oikeutetaan osallistumaan tilaisuuteen. Tilaisuudesta aiheutuvat kustannukset maksetaan luottamushenkilökoulutukseen varatuista määrärahoista.

Luottamushenkilöiden koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan järjestettävillä opinto- ja koulutusmatkoilla on oltava kiinteä yhteys asianomaisen toimielimen toimialueeseen. Lisäksi koulutuksen ja opintomatkojen periaatteiden mukaan koulutus- ja opintomatkoille voivat osallistua toimielimen varsinaiset jäsenet ja varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä hänen henkilökohtainen varajäsenensä.

Tilaisuuden kustannukset ovat noin 1.300 euroa sekä mahdolliset matka- ja ansionmenetyskorvaukset. Tamperelaisille luottamushenkilöille korvataan ansionmenetyskorvaus ja seutukuntien edustajille KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset. Tilaisuuden kustannukset noin 1.300 euroa ja tamperelaisten luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus. Seutukuntien edustajien osalta KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113132, Lautakunnat yhteiset, sisäinen tilaus 26299.

Hallintosäännön 34 §:n perusteella pormestari päättää luottamushenkilöiden matkoista ja koulutuksista lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa.

Päätös

Alueellisen jätehuoltolautakunnan varsinaiset jäsenet oikeutetaan osallistumaan 3.9.2020 pidettävään koulutustilaisuuteen Tampereella. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt varajäsen oikeutetaan osallistumaan tilaisuuteen.

Tilaisuuden kustannukset ja tamperelaisten luottamushenkilöiden osalta ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012, Luottamushenkilökoulutus. Seutukuntien edustajien osalta KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113132, Lautakunnat yhteiset, sisäinen tilaus 26299.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere