§ 80 Avustus Tampereen ylioppilaskunnan kunniaesineistön perustamiskustannuksiin sekä vieraanvaraisuus Tampereen ylioppilaskunnan kunniaesineistön vihkimistilaisuuden osallistujille 24.10.2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:3922/00.04.02/2020

Päätöspäivämäärä

16.6.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suhdetoimintapäällikkö Erika Eischer, puh. 040 545 0011, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

TREY on vuonna 2019 perustettu Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteisö, etu- ja palvelujärjestö, jolla on yhteensä noin 18 000 jäsentä. Yliopistolain mukaan ylioppilaskunnan tehtävänä on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiään.

TREY on lähestynyt Tampereen kaupunkia ylioppilaskunnan kunniaesineistön perustamisen johdosta. Kunniaesineistöön kuuluvat lippu, huomionosoitukset (esim. kunnia- ja ansiomerkit), kokardi ja oheistarvikkeet. Kunniaesineistön tilaaminen toteutetaan syksyn 2020 aikana. TREY toivoo Tampereen kaupungin toimivan kumppanina kunniaesineistön perustamisessa. Toinen yhteistyökumppani on TOAS, Tampereen opiskelija-asuntosäätiö, joka osallistuu kunniaesineistön perustamiskustannuksiin.

Tampereen ylioppilaskunta TREY on merkittävä paikallinen yhdistys ja kaupungin tärkeä sidosryhmä opiskelijayhteistyön kanavoimiseksi. Tampereen kaupungin strategian yhtenä painopisteenä on yhteistyön tiivistäminen yliopistomaailman kanssa sekä kaupungin veto- ja pitovoiman vahvistaminen Suomen suosituimpana opiskelukaupunkina.

Tampereen uuden yliopistoyhteisön myötä syntyi uusi ylioppilaskunta TREY 2019.  Ylioppilaskunta luo omaa identiteettiään määrittelemällä ja ottamalla käyttöön lipun ja muun kunniaesineistön. Kunniamerkistön myötä syntyy yksi osa näkyvää tamperelaista opiskelijaperinnettä tuleviksi vuosikymmeniksi. Kyseessä on poikkeuksellinen tilanne, jossa Tampereen kaupungin on tarkoituksenmukaista toimia kumppanina. Tampereen kaupunki myöntää 3000 euron avustuksen kunniamerkistön perustamiskustannuksiin sekä

vastaanoton Raatihuoneella ylioppilaskunnan lipun ja kunniamerkistön vihkimistilaisuuden järjestämiseksi 24.10.2020.

Hallintosäännön 34 § kohdan 11 mukaan pormestari päättää  tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävien avustusten myöntämisestä konsernihallinnon vuosisuunnitelman rajoissa sekä kohtien 7 ja 10 mukaisesti kaupungin edustustilaisuuksien ja juhlaliputuksen järjestämisestä sekä vieraanvaraisuuden periaatteista sekä kaupungin edustustilojen käytöstä.

 

Päätös

Tampereen kaupunki myöntää 3000 euron avustuksen Tampereen ylioppilaskunta TREY:n kunnianesineistön perustamiskustannusten kattamiseen. Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113227, konsernihallinto, strategia- ja kehittämisyksikkö, suhdetoiminta ja markkinointi.

Kunniaesineistön vihkimistilaisuuden osallistujille tarjotaan kaupungin vastaanotto Raatihuoneella 24.10.2020. Tarjoilun kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113120 kaupunginhallitus, sisäinen tilaus 20130 PR-toiminta. Kaupungin emäntä / isäntä vahvistetaan lähempänä vastaanoton ajankohtaa.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere