§ 61 ECoC - neuvottelukunnan nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2772/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

21.5.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Ohjelmajohtaja Juha Hemanus, puh. 044 430 9769, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampere on yhdessä Mänttä-Vilppulan ja 15 pirkanmaalaisen kumppanikunnan kanssa päättänyt hakea Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Hakuajan ensimmäisen vaiheen takaraja on toukokuussa 2020. Lopullinen päätös suomalaisen kulttuuripääkaupungin valinnasta tehdään keväällä tai kesällä 2021. Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on huolella toteutettu kommunikaatio, sidosryhmien tuki ja kaikkien hakijakumppanien yhteistyö.

Euroopan kulttuuripääkaupunkihaun valmistelua varten koolle kutsutaan neuvottelukunta, joka antaa arvovaltaa hankkeen kokonaisuudelle ja joka sitouttaa keskeisiä toimijoita hankeen toteutukseen. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös jakaa tietoa kulttuuripääkaupungin hakutilanteesta ja toimia edunvalvojana omissa yhteiskunnallisissa valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissaan,  toimia viestinviejänä ja antaa ideoita ja palautetta hankkeen toteutukseen.  Neuvottelukuntaan kutsutaan kaikkien kumppanikuntien kunnanjohtajat sekä tärkeimpien sidosryhmien edustajia (taide- ja kulttuurielämä, yliopisto ja muut oppilaitokset, liike-elämä, luova talous, uskonnolliset ryhmät, kansalaisjärjestöt). Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa haun ja projektin ajan.  

Neuvottelukunnan työskentelystä aiheutuvat kustannukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 154052, sis.til. 26643.

Hallintosäännön 34 § 9 kohdan mukaisesti luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä päättää pormestari.

 

Päätös

Euroopan kulttuuripääkaupunkihaun 2026 valmistelua varten nimetään ECoC-neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimetään pormestari Lauri Lyly, 1. varapuheenjohtajaksi kutsutaan Mänttä-Vilppulan kapunginjohtaja Markus Auvinen ja 2. varapuheenjohtajaksi intendentti Helena Hiilivirta. Jäseniksi kutsutaan henkilöt, jotka lueteltu päätöksen liitteessä.     

Neuvottelukunnan sihteeriksi nimetään projektisihteeri Salla Ponkala.

Neuvottelukunnan työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154052, sis.til. 26643.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere