§ 139 Edustajan nimeäminen Lounais-Suomen alueelliseen romaniasiain neuvottelukuntaan

Lataa  Kuuntele 

TRE:6822/00.03.01/2019

Päätöspäivämäärä

4.12.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lounais-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Tampereen kaupunkia nimeämään Tampereen paikallisen romanityöryhmän edustajan Lounais-Suomen alueelliseen romaniasiain neuvottelukuntaan sen toimikaudeksi 1.1.2020 – 31.12.2022.

Romaniasiain neuvottelukunta on viranomaisten, romaniedustajien ja kuntaedustajien yhteistoimintaelin, jonka tarkoituksena on romaniväestön tasavertaisten yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden edistäminen. Romaniväestön osallistumismahdollisuuksien sekä elinolosuhteiden edistämiseksi kunkin aluehallintoviraston toimialueella toimii aluehallintovirastojen kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama alueellinen romaniasiain neuvottelukunta.

Neuvottelukunta kokoontuu 4 kertaa/vuosi ja joka vuosi pidetään Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät kiertävästi kunkin neuvottelukunnan toimialueella. Neuvottelukunta toimii Lounais-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen toimialueilla.

Tampereen kaupunki esittää Lounais-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan jäseneksi paikallisen romanityöryhmän jäsentä Keijo Svartia. Hän on antanut suostumuksensa tehtävään.

Hallintosäännön 34 §:n 6 kohdan mukaisesti pormestari päättää kaupungni edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

Päätös

Lounais-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan jäseneksi nimetään paikallisen romanityöryhmän jäsen Keijo Svart.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere