§ 10 Edustajan nimeäminen Pirkanmaan koulutusryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:811/00.01.05/2021

Päätöspäivämäärä

2.2.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, puh. 040 800 4963, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan liitto on pyytänyt kirjeellään 25.1.2021 Tampereen kaupunkia nimeämään edustajansa Pirkanmaan koulutusryhmään vuosille 2021-2022.

Pirkanmaalla on toiminut koulutusryhmä joulukuusta 2014 alkaen ja sen toimikausi päättyi vuoden 2020 lopussa. Pirkanmaan liitto nimeää uuden koulutusryhmän vuosiksi 2021-2022 yhteistyöorganisaatioiden esitysten perusteella. OKM ja TEM ovat nimenneet edustajansa Pirkanmaan koulutusryhmään linkiksi ministeriöihin.

Nimettävän koulutusryhmän tehtävänä on parantaa osaamisen kohtaantoa työmarkkinoilla tukemalla koulutuksen alueellista kehittämistä ja yhteistyötä jatkuvassa oppimisessa. Koulutusryhmä seuraa osaamis- ja koulutustarpeiden kehitystä, määrittelee osaamistarpeiden ennakointia koskevia tehtäviä sekä tekee ehdotuksia resurssien suuntaamisesta ennakoitujen tarpeiden mukaisesti. Pirkanmaan koulutusryhmä voi toimia sellaisten hallinnollisten kokeilujen ja maakunnallisten hankkeiden yhteisenä pöytänä, jotka tukevat sen perustehtävän tavoitteiden saavuttamista. Koulutusryhmä toimii työllisyydenhoidon kuntakokeilun maakunnallisena ja strategiatason rajapintana maakunnan kouluttajien ja työllisyystoimijoiden välillä.

Pirkanmaan koulutusryhmään nimettyjen jäsenten taustayhteisöt vastaavat edustajiensa kuluista ja edustaja voi harkintansa mukaan lähettää varajäsenen kokoukseen.

Hallintosäännön 34 §:n 6. kohdan mukaisesti pormestari päättää kapuungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

 

 

Päätös

Tampereen kaupungin edustajaksi Pirkanmaan koulutusryhmään nimetään työllisyysjohtaja Regina Saari.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere