§ 18 Edustajien nimeäminen Pirkanmaan koulutusryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:811/00.01.05/2021

Päätöspäivämäärä

9.2.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelupäällikkö Tuula Mikkonen, puh. 040 800 4963, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan liitto on pyytänyt kirjeellään 25.1.2021 Tampereen kaupunkia nimeämään edustajansa Pirkanmaan koulutusryhmään vuosille 2021-2022.

Pirkanmaalla on toiminut koulutusryhmä joulukuusta 2014 alkaen ja sen toimikausi päättyi vuoden 2020 lopussa. Pirkanmaan liitto nimeää uuden koulutusryhmän vuosiksi 2021-2022 yhteistyöorganisaatioiden esitysten perusteella. OKM ja TEM ovat nimenneet edustajansa Pirkanmaan koulutusryhmään linkiksi ministeriöihin.

Nimettävän koulutusryhmän tehtävänä on parantaa osaamisen kohtaantoa työmarkkinoilla tukemalla koulutuksen alueellista kehittämistä ja yhteistyötä jatkuvassa oppimisessa. Koulutusryhmä seuraa osaamis- ja koulutustarpeiden kehitystä, määrittelee osaamistarpeiden ennakointia koskevia tehtäviä sekä tekee ehdotuksia resurssien suuntaamisesta ennakoitujen tarpeiden mukaisesti. Pirkanmaan koulutusryhmä voi toimia sellaisten hallinnollisten kokeilujen ja maakunnallisten hankkeiden yhteisenä pöytänä, jotka tukevat sen perustehtävän tavoitteiden saavuttamista. Koulutusryhmä toimii työllisyydenhoidon kuntakokeilun maakunnallisena ja strategiatason rajapintana maakunnan kouluttajien ja työllisyystoimijoiden välillä.

Pirkanmaan koulutusryhmään nimettyjen jäsenten taustayhteisöt vastaavat edustajiensa kuluista ja edustaja voi harkintansa mukaan lähettää varajäsenen kokoukseen.

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilua koskevassa kuntien yhteistyösopimuksessa on sovittu, että Tampereen kaupunki johtaa ja koordinoi Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilun strategista kokonaisuutta ja strategista kehittämistä. Verkostoyhteistyön osalta Tampereen kaupunki hoitaa sopimuksen mukaan kokeilukokonaisuuteen liittyvät valtakunnalliset työryhmät ja alueelliset työryhmät sekä toimintamallin mahdollistamiseen sisältyvän kokeilukokonaisuuden operatiivisen edunvalvonnan. Pirkanmaan koulutusryhmään nimettävä työllisyysjohtaja Regina Saari edustaa samalla koko Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilua.

Hallintosäännön 34 §:n 6. kohdan mukaisesti pormestari päättää kaupungin edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

Päätös

Tampereen kaupungin edustajiksi Pirkanmaan koulutusryhmään nimetään johtaja Outi Kallioinen Tampereen seudun ammattiopistosta ja työllisyysjohtaja Regina Saari työllisyys- ja kasvupalveluista. 

Regina Saari edustaa Pirkanmaan koulutusryhmässä kuntien väliseen sopimukseen perustuen koko Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilukokonaisuutta. 

Tällä päätöksellä kumotaan pormestarin 2.2.2021 § 10 asiasta tekemä päätös.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere