§ 123 Ehdokkaan nimeäminen opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan 1.1.2021 - 31.12.2023

Lataa  Kuuntele 

TRE:6691/00.03.01/2020

Päätöspäivämäärä

30.11.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Ylilääkäri Tuire Sannisto, puh. 050 468 9166, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Palvelujohtaja Maria Päivänen:

"Opetus- ja kulttuuriministeriö on 10.11.2020 lähettämällään kirjeellä pyytänyt Tampereen kaupunkia nimeämään ehdokkaan Opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan toimikaudeksi 1.1.2020 - 31.12.2023.

Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain ja yliopistolain mukaisissa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa asioissa. Valtioneuvosto nimittää lautakunnan opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Lautakunnassa on sivutoiminen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kymmenen muuta sivutoimista jäsentä. Muilla jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä vähintään yhdellä tulee olla ammatillisen koulutuksen, yhdellä korkeakoulusektorin, yhdellä lääketieteen, yhdellä opiskeluterveydenhuollon ja yhdellä muun opiskelijahuollon asiantuntemusta. Lautakunnan jäsenet toimivat tuomarinvastuulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ehdotuksia opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan opiskeluterveydenhuollon asiantuntemusta omaavaksi jäseneksi ja varajäseneksi. Ehdokkaiden ei tarvitse olla laillistettuja lääkäreitä, vaan jäseneksi voidaan nimetä myös muu opiskeluterveydenhuollon asiantuntemusta omaava henkilö. Nimeämään pyydetään sekä varsinaiseksi jäseneksi että varajäseneksi mies- ja naisehdokas.

Osastonhoitaja Susanna Fagerlund-Jalokinos oli opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan varajäsenenä nyt päättyvällä kaudella.

Esitetään, että opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ehdotetaan opiskeluterveydenhuollon apulaisylilääkäri Paula-Maria Lehtipuuta ja varalle opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja Susanna Fagerlund-Jalokinosta.

Esitetyillä henkilöillä on vaadittua opiskeluterveydenhuollon asiantuntemusta. Esitetään kahta naisehdokasta, koska opiskeluterveydenhuollon asiantuntijoissa miesehdokkaita ei ole tarjolla."

Hallintosäännön 34 §:n 6. kohdan mukaan pormestari päättää edustajan nimeämisestä, ellei muualla ole toisin määrätty.

Päätös

Opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan ehdotetaan toimikaudeksi 1.1.2021-31.12.2023 varsinaiseksi jäseneksi opiskeluterveydenhuollon apulaisylilääkäri Paula-Maria Lehtipuuta ja varalle opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja Susanna Fagerlund-Jalokinosta.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere