§ 146 Esi- ja perusopetuksen toiminnanohajusjärjestelmän käyttöönottoprojektin ohjausryhmän asettaminen 2020

Lataa  Kuuntele 

TRE:6294/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

11.12.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Heli Ketola, puh. 040 749 2072, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866. etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin Tietohallintoyksikkö on kilpailuttanut yhteistyössä Kasvatus- ja opetuspalveluiden palveluryhmän kanssa esi- ja perusopetuksen toiminnanohjausjärjestelmän syksyllä 2019.

Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala teki hankintapäätöksen 13.11.2019 § 98.

Esi- ja perusopetuksen toiminnanohjausjärjestelmän toimittajana on päätöksen mukaisesti Visma Enterprise Oy.

Käyttöönottoprojektin projektisuunnitelman mukaisesti projektille perustetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmä ohjaa ja valvoo hankkeen etenemistä ja toteutusta sekä arvioi lopuksi hankkeen. Mikäli Ohjausryhmä tekee päätöksiä koskien toimituksen sisältöä, toteutusta, resursointia, aikataulua ja niiden muutoksia, niistä ja niiden kustannuksista sovitaan Palvelusopimuksen mukaista muutoshallintamenettelyä noudattaen. 

Esitän, että käyttöönottoprojektin ohjausryhmään nimetään Tampereen kaupungilta seuraavat henkilöt sekä heidän varajäsenensä:

kasvatus- ja opetusjohtaja, Kristiina Järvelä

vastaava rehtori Petri Peltonen (varalla vastaava rehtori Ville Raatikainen)

palvelupäällikkö Pia Mikkola (varalla palvelupäällikkö Elli Rasimus)

projektipäällikkö Heli Ketola

ICT-kehityspäällikkö Sami Salm, puheenjohtaja                         

tietohallintopäällikkö Tuukka Seppälä                  

tietohallintokoordinaattori Kalle Lehtinen             

 

Visma Enterprise Oy:stä kutsutaan:                                       

projektipäällikkö, Eija Isotalo, sihteeri        

avainasiakkuuspäällikkö, sopimusyhteyshenkilö, Janne Lumme   

liiketoimintajohtaja, Piia Luikku        

tuotekehityspäällikkö, Petri Kangasniemi

palvelupäällikkö, John Mellberg 

tuotepäällikkö, Joakim Pesola

Lisäksi ohjausryhmä voi kuulla asiantuntijoita.

Ohjausryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset voidaan maksaan projektitunnisteelta K1130_ICT_19_16_01.

Hallintosäännön 34 § kohta 9 mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeellisiksi katsomiensa työryhmien nimeämimsestä.

Päätös

Esi- ja perusopetuksen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin ohjausryhmään nimetään Tampereen kaupungilta seuraavat henkilöt sekä heidän varajäsenensä: 

kasvatus- ja opetusjohtaja, Kristiina Järvelä

vastaava rehtori Petri Peltonen  (varalla vastaava rehtori Ville Raatikainen)     

palvelupäällikkö Pia Mikkola (varalla palvelupäällikkö Elli Rasimus)

projektipäällikkö Heli Ketola

ICT-kehityspäällikkö Sami Salmi, puheenjohtaja                         

tietohallintopäällikkö Tuukka Seppälä                

tietohallintokoordinaattori Kalle Lehtinen            

Visma Enterprise Oy:stä kutsutaan:                                       

projektipäällikkö, Eija Isotalo, sihteeri        

avainasiakkuuspäällikkö, sopimusyhteyshenkilö, Janne Lumme  

liiketoimintajohtaja, Piia Luikku    

tuotekehityspäällikkö, Petri Kangasniemi

palvelupäällikkö, John Mellberg   

tuotepäällikkö, Joakim Pesola

Ohjausryhmä voi kuulla asiantuntijoita.

Ohjausryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan projektitunnisteelta K1130_ICT_19_16_01.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere