§ 3 Hygieniatyöryhmän nimeäminen vuosille 2021-2022

Lataa  Kuuntele 

TRE:280/00.01.05/2021

Päätöspäivämäärä

14.1.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Epidemiologi Sirpa Räsänen, puh. 040 800 7562 ja hygieniahoitaja Ulla-Maija Höglund, puh. 0400 159 663, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johtaja Taru Kuosmanen:

Hygieniatyöryhmän keskeisimmät tehtävät ovat hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan suuntaviivojen laadinta, lakisääteisten tartuntatautien torjuntaan liittyvien määräysten toteuttamisen organisointi, infektioiden torjuntatyön toteutumisen arviointi ja hygieniaohjeiden hyväksyminen Tampereen ja Oriveden kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen alueella sekä hoitoyksiköiden rakennushankkeiden käsittely hygienianäkökulmasta. Tehtävänä on myös tiedottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen johtoa epidemioista, infektiotilanteesta yleensä ja infektioiden torjuntatoimista.

Konsernijohtaja on päätöksellään 26.10.2018 § 159 nimennyt Tampereen kaupungin hygieniatyöryhmän 2019-2020 (TRE:6892/00.01.05/2018). Tämä hygieniatyöryhmä on kokouksessaan 20.10.2020 päättänyt esittää uutta hygieniatyöryhmän kokoonpanoa vuosille 2021-2022 siten, että varsinaisille jäsenille nimetään myös henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallintosäännön § 36 kohdan 9) mukaan pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Tampereen kaupungin hygieniatyöryhmään nimetään vuosille 2021-2022 seuraavasti (varajäsen suluissa):

Puheenjohtaja Torkkeli Sari, apulaisylilääkäri, vastaanottotoiminta (varapj. Räsänen Sirpa, epidemiologi, infektioiden torjuntayksikkö)
Sihteeri: Niemi Tarja, hygieniahoitaja, infektioiden torjuntayksikkö (Höglund Ulla-Maija, hygieniahoitaja, infektioiden torjuntayksikkö)

Ikäihmisten palvelut
Törmänen Mirja, osastonhoitaja, Koukkuniemen vanhainkoti (Leppimäki Kirsi, osastonhoitaja, tehostettu palveluasuminen ja vaativan hoidon yksiköt)

Mäkinen Leila, palvelupäällikkö, kotihoito (Tuomi Liisa, palveluesimies, yöpartio)

Nieminen Riitta, aluepalvelupäällikkö, aluepalvelut (Hänninen Tarja, siivoustyönjohtaja, aluepalvelut)

Sairaalapalvelut
Ylimäki Marina, apulaisosastonhoitaja, Rauhaniemen sairaala (Viitala Heli, osastonhoitaja, mielenterveys- ja päihdepalvelut)

Vastaanottopalvelut
Torppa-Saarinen Eeva, johtava ylihammaslääkäri (Aaltonen Anne-Mari, suun hoitotyön päällikkö)

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Vekara Leena, hoitotyön päällikkö (Jalonen-Männikkö Anja, osastonhoitaja)

Psykososiaalisen tuen palvelut
Räsänen Marjaana, palvelupäällikkö, kehitysvammaisten avopalvelut (Miettinen Tanja, palvelupäällikkö, mielenterveys- ja päihdepalvelut)

Orivesi
Yrjölä Satu, osastonhoitaja, terveysasema, Orivesi (Lähteenmäki Tiina, osastonhoitaja/ terveyskeskussairaala)

Tampere Tilapalvelut Oy
Keto Heikki, vastaava isännöitsijä (Siirtola Marko, ylläpitopäällikkö)

Ostopalveluyksiköt
Pynttäri Päivi, ylilääkäri, Tammenlehväkeskus (Konsala Elina, henkilöstöpäällikkö, Viola-koti)

Seinelä Lauri, kehittäjäylilääkäri (Ahonen Anne-Mari, projektijohtaja).

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere