§ 98 Ilokkaanpuiston nollaenergiarakentamisen kehityshankkeen seurantaryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4887/00.01.05/2019

Päätöspäivämäärä

18.9.2019

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Maankäyttöpäällikkö Heli Toukoniemi, puh. 040 806 4007, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 16.3.2015 yhteistyösopimuksen Koivistonkylän Ilokkaanpuiston alueen kehittämisestä kaupungin ja työyhteenliittymän välillä. Työyhteenliittymään kuuluvat Arkta Rakennus Oy ja Amodus Oy. Alueelle laadittiin asemakaavan muutos nro 8617, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 14.8.2017 § 217. Yhteistyösopimuksen ja kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymien asunto- ja maapolitiikan linjausten mukaisesti asemakaavan toteuttamisesta sovittiin toteutussopimuksessa, jonka asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi 20.2.2019 § 20.

Työyhteenliittymä toteuttaa sopimuksen kohteena olevalle alueelle asuntorakentamista, joka on osa E-lukulaskentaan ja nollaenergiarakentamiseen liittyvää kehityshanketta. Hankkeen perusajatuksena on toteuttaa uusiutuvan energian voimalaitoksia keskitetysti itse asuntoalueen ulkopuolella palvelemaan alueen kiinteistöjä. Työyhteenliittymä suunnittelee, kehittää, rakentaa ja toteuttaa voimalaitoshankkeena Teiskon Viitapohjaan aurinkovoimalan (”Voimalaitos”), joka tuottaa energiaa Ilokkaanpuiston asuntotonteille.

Toteutussopimuksen mukaisesti työyhteenliittymä seuraa asuinkohteiden energiankulutusta sekä Voimalaitoksen toimintaa 5 vuoden ajan kunkin kohteen valmistumisesta. Työyhteenliittymän tulee siirtää seurantavelvoite myös perustettaville asunto-osakeyhtiöille. Lisäksi työyhteenliittymä kerää tarvittavat tiedot asunto-osakeyhtiöiltä ja raportoi tiedot seurantaryhmälle. Toteutussopimuksen mukaisesti työyhteenliittymä raportoi kunkin kohteen tilanteen hankkeen ohjaus-/seurantaryhmälle vuosittain.

Viitapohjan aurinkovoimalahanke on lajissaan ensimmäinen asuntorakentamiseen kytkeytyvä paikallisen ja uusiutuvan energiatuotannon kehittämishanke Tampereella. Hanke edistää kaupungin hiilineutraalisuustavoitetta ja siksi erilaisista kokeiluista on hyvä saada tietoa tavoitteen eteenpäin viemiseksi. Tämän johdosta hanketta tulee seurata säännöllisesti.

Hankkeen seuranta tapahtuu sitä varten perustetussa kaupungin ohjaus-/seurantaryhmässä. Ohjausryhmä oli perustettu pormestarin päätöksellä 16.9.2015 § 114. Ohjausryhmän toimikausi päättyi vuoden 2018 loppuun. Jatkossa hankkeen seuranta tapahtuu nyt nimettävässä seurantaryhmässä.

Päätös

Koivistonkylän Ilokkaanpuiston alueen toteuttamiseen liittyvän E-lukulaskentaa ja nollaenergiarakentamista koskevaan kehityshankkeeseen asetetaan seurantaryhmä, jonka tehtävänä on seurata hankkeen toteuttamista.

Seurantaryhmän puheenjohtajaksi nimetään energia- ja ilmastoasiantuntija Elina Seppänen ja seurantaryhmän jäseniksi nimetään tonttipäällikkö Aila Taura, lupa-arkkitehti Kaija Rask ja projektipäällikkö Maarit Vehviläinen.

Seurantaryhmään jäseniksi kutsutaan Amodus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Mäkelä sekä Arkta Rakennus Oy:n rakennuttajapäällikkö Timo Ristamäki ja seurantaryhmän sihteeriksi nimetään tonttipäällikkö Aila Taura.

Seurantaryhmä voi kuulla muitakin asiantuntijoita ja seurantaryhmällä on oikeus käyttää ulkopuolista tahoa projektiluonteisissa tehtävissä.

Seurantaryhmän toimikausi jatkuu toteutussopimuksen raportointivelvoitteen ajan eli viiden vuoden ajan hankkeen viimeisen valmistuneen asuinrakennuksen valmistumisesta.

Seurantaryhmän toiminnasta kaupungille aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikan 135002 maapolitiikka käyttötaloudesta.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere