§ 19 Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus -johtoryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4090/00.01.07/2020

Päätöspäivämäärä

12.2.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvupalvelujohtaja Irene Impiö, puh. 050 539 2943, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh.0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomen hallitus linjasi 20.5.2020 valtion ja kaupunkien välillä solmittavista ekosysteemisopimuksista. Sopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten innovaatiokeskittymien ja -ekosysteemien rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin TKI-verkostoihin ja arvoketjuihin. Valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset ovat olennainen osa tiekartan uutta kumppanuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä TKI-yhteistyötä. Sopimukset ovat samalla keskeinen osa kansallista sopimuksellista kaupunkipolitiikkaa.

Sopimus on luonteeltaan aiesopimus, joka määrittää osapuolten tahtotilan, tavoitteet ja painopisteet. Sopimuksen voimassaoloaika on 31.12.2027 saakka.

Tampereen ekosysteemisopimuksen strategiset painopisteet ovat valikoituneet Tampereen kaupungin, Tampereen kaupunkiseudun, Tampereen korkeakouluyhteisön, VTT:n, Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa käytyjen keskustelujen ja neuvottelun pohjalta. Painopisteet pohjautuvat alueen yritysten ja innovaatio-organisaatioiden osaamiseen sekä kasvua edistäviin strategioihin (maakuntaohjelma, älykkään erikoistumisen strategia, seudun elinkeinostrategia, MAL-sopimus). Tampereen kaupungin valitut strategiset painopisteet ovat sustainable industry X, rakennukset, energia ja infra -kokonaisuus sekä digitaaliset terveysratkaisut.

Ekosysteemisopimusta varten Tampereen kaupunki perustaa johtoryhmän, jossa ovat edustettuina sopimuksen paikallinen pääosapuoli Tampereen kaupunki ja neuvotteluun osallistuneet paikalliset toimijat. Johtoryhmä vastaa sopimusta toteuttavien ja sopimuksessa mainittujen strategisten painopisteiden mukaisten hankkeiden ja toimenpiteiden valinnasta sekä toteutuksen seurannasta. Johtoryhmä seuraa budjetin toteutumista sekä arvioi ja on mukana kansallisen sekä kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä.

Johtoryhmän lisäksi perustetaan elinkeinoelämän edustajista muodostuva neuvotteluryhmä, jonka tehtävä on varmistaa valittujen strategisten painopisteiden ja toimenpiteiden osuvuus ja vaikuttavuus.
Neuvotteluryhmä nimetään erikseen. 

Johtoryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. 

Hallintosäännön 34 § kohdan 9) mukaan pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä.

Päätös

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus -johtoryhmään nimetään:

Teppo Rantanen, johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Irene Impiö, kasvupalvelujohtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Lisäksi ohjausryhmän asiantuntijajäseniksi kutsutaan seuraavat henkilöt:

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere
Harri Airaksinen, toimitusjohtaja
Harri Ojala, johtaja, investoinnit ja kansainvälinen toiminta

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
Päivi Nurminen, seutujohtaja

Pirkanmaan liitto
Jukka Alasentie, muutosjohtaja

Tampereen korkeakouluyhteisö 
Pauli Kuosmanen, johtaja, innovaatiopalvelut ja kumppanuudet
Kirsi Viskari, vararehtori, TKI ja maksullinen palvelutoiminta

VTT
Erja Turunen, liiketoiminta-alueen johtaja, älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

Pirkanmaan ELY-keskus
Mika Sievi-Korte, johtaja, elinkeinot, työvoima ja osaaminen 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere