§ 70 Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus -neuvotteluryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4090/00.01.07/2020

Päätöspäivämäärä

30.6.2021

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kasvupalvelujohtaja Irene Impiö, puh. 050 539 2943, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh.0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomen hallitus linjasi 20.5.2020 valtion ja kaupunkien välillä solmittavista ekosysteemisopimuksista. Sopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten innovaatiokeskittymien ja -ekosysteemien rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden kytkeytymistä kansainvälisiin TKI-verkostoihin ja arvoketjuihin. Valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset ovat olennainen osa tiekartan uutta kumppanuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä TKI-yhteistyötä. Sopimukset ovat samalla keskeinen osa kansallista sopimuksellista kaupunkipolitiikkaa.

Sopimus on luonteeltaan aiesopimus, joka määrittää osapuolten tahtotilan, tavoitteet ja painopisteet. Sopimuksen voimassaoloaika on 31.12.2027 saakka.

Tampereen ekosysteemisopimuksen strategiset painopisteet ovat valikoituneet Tampereen kaupungin, Tampereen kaupunkiseudun, Tampereen korkeakouluyhteisön, VTT:n, Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön kanssa käytyjen keskustelujen ja neuvottelun pohjalta. Painopisteet pohjautuvat alueen yritysten ja innovaatio-organisaatioiden osaamiseen sekä kasvua edistäviin strategioihin (maakuntaohjelma, älykkään erikoistumisen strategia, seudun elinkeinostrategia, MAL-sopimus). Tampereen kaupungin valitut strategiset painopisteet ovat sustainable industry X, rakennukset, energia ja infra -kokonaisuus sekä digitaaliset terveysratkaisut.

Ekosysteemisopimusta varten Tampereen kaupunki perustaa elinkeinoelämän edustajista muodostuvan neuvotteluryhmän, joka tukee ekosysteemisopimuksen hankkeita tuomalla niihin vahvan elinkeinoelämän näkökulman ja painotuksen. Neuvotteluryhmän tavoitteena on viestiä yrityksille ekosysteemisopimusten myötä toteutettavasta kehitystyöstä sekä arvioida toimenpiteiden osuvuutta ja vaikuttavuutta elinkeinoelämän näkökulmasta.

 

Päätös

Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus -neuvotteluryhmään kutsutaan:

Juhani Lehti, hallituksen puheenjohtaja, Tampereen Kauppakamari, puheenjohtaja
Pasi Mäkinen, toimitusjohtaja, Pirkanmaan Yrittäjät
Vesa Pelli, toimitusjohtaja, Bhtc Finland Oy 
Miika Kaski, Commercialization and Networks Lead, Sandvik Mining and Construction Oy
Sirpa Repo, kehityspäällikkö, Enerim Oy
Timo Silver, myyntijohtaja, Integrio Oy
Niku Oksala, CMO, hallituksen puheenjohtaja, Olfactomics
Stefan Baggström, liiketoimintajohtaja, hyvinvointi, Gofore Oyj
Kaapo Annala, toimitusjohtaja, Neuro Event Labs Oy
Toni Tuomola, yksikönjohtaja, Skanska
Jukka Viitanen, vastuullisuusohjelmapäällikkö, NCR Group Oy

Lisäksi neuvotteluryhmään nimetään: 

Irene Impiö, kasvupalvelujohtaja, Tampereen kaupunki
Tuomas Vanhanen, projektipäällikkö, Tampereen kaupunki
Heini Wallander, asiakkuusvastaava, teollisuuden tutkimus ja kehitys, Business Tampere
Hans Kestilä, asiakkuusvastaava, Business Tampere
Sihteeri Monna Salmi, erityisasiantuntija, Tampereen kaupunki

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere