§ 126 Jääkiekon MM-kisojen 2022 ohjausryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7446/00.01.05/2020

Päätöspäivämäärä

15.12.2020

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki, puh.040 639 7701,  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereella järjestetään toukokuussa 2022 miesten jääkiekon MM-kisat, joiden arvioidaan saavuttavan kansainvälisesti noin 1,6 miljardia TV-katsojaa ja keräävän Suomessa kisakatsomoihin n. 500.00 kisavierasta. Tampereen kaupunki on määritellyt tapahtuman  ydintavoitteeksi taloudellisen, yhteisöllisen ja imagollisen hyödyn maksimoinnin.  Kaupungin jääkiekon MM-kisaorganisaatio muodostuu erikseen tapahtumaa varten koottavasta ohjausryhmästä sekä projektitiimistä.  Valmistelun ja toteutuksen kokonaiskoordinaatiosta vastaa Tapahtumapalvelut. 

Ohjausryhmä nimitetään varmistamaan asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Muihin ohjausryhmän tehtäviin kuuluvat mm. vastata kokonaisuuden viennistä eteenpäin aikataulun mukaisesti, toimia edunvalvojana ja viestinviejänä kaupunkiorganisaatiossa, ohjata projektiin kuuluvien osa-alueiden yhteensovittamista sekä huolehtia osaltaan toimnnan riittävästä resursoinnista. Ohjausryhmä ohjaa myös taphatumaa varten koottavan projektitiimin toimintaa.

Jääkiekon MM-kisojen 2022 toimintakausi on 1.1.2021 - 30.6.2022 ja ohjausryhmään ehdotetaan nimettäväksi seuraavien tahojen edustajat:

Elinvoiman- ja kilpailukyvyn palvelualueen apulaispormestari, puheenjohtaja  

Sivistyspalvelujen palvelualueen apulaispormestari, varapuheenjohtaja

Pormestarin esikunnan edustaja

Sivistyspalvelujen palvelualueen johtaja ja liikunta- ja nuorisoyksikönjohtaja

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen edunvalvonnasta, tapahtumista, hankkeista ja kiinteistöistä vastaavat johtajat,

Kaupunkiympäristön palvelualaueen johtaja, rakennuttamisjohtaja, liikennejärjestelmän suunnittelupäällikkö ja joukkoliikennejohtaja

Konsernihallinnon viestintäjohtaja ja riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja

Visit Tampereen edustaja

Ohjausryhmän sihteerinä toimii Tapahtumapalveluiden tapahtumattuottaja.

Ohjausryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja pormestarin esikunnan edustaja ovat mukana asemansa puolesta ja ko. tehtäviä hoitavien henkilöiden vaihtuessa ohjausryhmään littyvä asema siirtyy uusille henkilöille.

Ohjausryhmä voi kutsua asiantuntijoita suunnittelun ja päätöksen tueksi kuultavakseen.  Ohjausryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset voidaan maksaa Tapahtumapalveluiden kustannuspaikalta 154029.

Hallintosäännön 34 §:n 9. kohdan mukaisesti pormestari päättää luottamushenkilötyöryhmien, sidosryhmien edustajia sisältävien työryhmien ja muiden tarpeelliseksi katsomiensa työryhmien nimeämisestä. 

Päätös

Miesten jääkiekon 2022 MM-kisoja varten nimetään ohjausryhmä ajalle 1.1.2021 - 30.6.2022 vastaamaan asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Ohjausryhmään nimetään seuraavat henkilöt:

apulaspormestari Jaakko Stenhäll, puheenjohtaja

apulaispormestari Johanna Loukaskorpi, varapuheenjohtaja

pormestarin erityisavustaja Kaisa Läärä

kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki

tapahtumajohtaja Perttu Pesä

hankejohtaja Tero Tenhunen

kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm

johtaja Mikko Nurminen

rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen

suunnittelupäällikkö Ari Vandell

joukkoliikennejohtaja Mika Periviita

johtaja Lauri Savisaari

liikunta- ja nuorisyksiönjohtaja Pekka P. Paavola

konsernihallinnon viestintäjohtaja

riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja Jouni Perttula

johtaja Noora Heino, Visit Tampere

tapahtumatuottaja Matilda Salminen, sihteeri

Ohjausryhmä voi kutsua asiantuntijoita suunnittelun ja päätöksen tueksi kuultavakseen. 

Ohjausryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 154029, sis.til. 25257, Työryhmät, pormestarin perustama.

 

 

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere